Admin

  

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA NAUCZANY PRZEDMIOT
Małgorzata Bosak historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca w bursie
Danuta Borowiec bibliotekarz, rachunkowość
  nauka jazdy ciągnikiem
Joanna Cieślik przedmioty zawodowe z zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa
Anna Dacka wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe
z zakresu ogrodnictwa
Grzegorz Dacka przedmioty zawodowe z zakresu ogrodnictwa
Jacek Domański przedmioty zawodowe z zakresu ogrodnictwa
Dorota Dudojć-Prokopczyk  język polski
Marlena Chustecka przedmioty zawodowe w zawodzie technik spedytor
Barbara Kaczmarczyk wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca
w bursie
Elżbieta Kapusta przedmioty zawodowe z zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa
Piotr Kawalec  wychowanie fizyczne 
Beata Kazusek religia
Magdalena Kmidowska wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Maria Kocewiak przedmioty zawodowe z zakresu ekonomii i rachunkowości, podstawy przedsiębiorczości
Paulina Kopczyńska bibliotekarz
Katarzyna 
Mackiewicz - Olszewska 
język angielski, język rosyjski
Alina Majewska biologia, chemia, wychowawca w bursie
Ewa Malowaniec język polski
Ewa Markiewicz matematyka
Izabela Matejuk przedmioty zawodowe z zakresu ogrodnictwa
Małgorzata Mrozek geografia
Bogusław Musiałowski przedmioty zawodowe z zakresu ogrodnictwa
Agnieszka Palacz język angielski, język niemiecki
Ks. Sławomir Paszowski religia
Stanisław Podlasek język angielski
Hanna Rejnchard przedmioty zawodowe z zakresu administracji
i ekonomii
Janusz Rejnchard język angielski
Grzegorz Rudkowski przedmioty zawodowe z zakresu ekonomii
Katrzyna Smolarek przedmioty zawodowe z zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa
Jakub Staromłyński fizyka, przyroda, informatyka
Grzegorz Wawer informatyka, nauka jazdy ciągnikiem, przedmioty zawodowe z zakresu architektury krajobrazu
i ogrodnictwa
Anna Wiktorowska pedagog
Klaudia Wojdat matematyka
Elżbieta Wojtera przedmioty zawodowe z zakresu architektury krajobrazu, podstawy przedsiębiorczości
Anna Zabieglińska-Szwedo przedmioty zawodowe z zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa

 

Wychowawcy klas Technikum w roku szkolny 2018/19

KLASA I

TECHNIK OGRODNIK

Elżbieta Kapusta

 

KLASA I

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU   I TECHNIK EKONOMISTA


Ewa Malowaniec

KLASA II

TECHNIK SPEDYTOR I TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU


Ewa Markiewicz

KLASA II

TECHNIK OGRODNIK 


Maria Kocewiak

KLASA III

TECHNIK SPEDYTOR I TECHNIK EKONOMISTA


Marlena Chustecka

KLASA III

TECHNIK OGRODNIK


Małgorzata Bosak

KLASA III

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Katarzyna Smolarek

 

KLASA IV

TECHNIK OGRODNIK


Magdalena Kmidowska

KLASA IV

TECHNIK EKONOMISTA I TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 

Alina Majewska