Elżbieta Wojtera

patronat2015 01W dniu 21 listopada 2015 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu uroczyście została podpisana umowa o patronat pomiędzy Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu reprezentowaną przez Rektor doc. dr Elżbietę Kielską a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi reprezentowanym przez Dyrektor Danutę Borowiec.

Celem patronatu są wspólne działania w zakresie promocji nauki oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych mających na celu maksymalizowanie poziomu nauczania oraz pomoc uczniom w zdobywaniu nowych umiejętności, kompetencji oraz wiedzy związanej z obszarem nauk społecznych, humanistycznych i technicznych.
Jesteśmy przekonani, że zawarte porozumienie zaowocuje cennymi doświadczeniami, wpływając na rozwój intelektualny młodzieży i ich życiowe postawy.