Anna Dacka

Dzień 30 listopada 2015 r. był dla uczennicy klasy II Technikum – Pauliny Cupryjak, kształcącej się w zawodzie technik ekonomista w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi bardzo szczęśliwy. W tym właśnie dniu Paulina otrzymała z rąk Pani Doroty Sokołowskiej - Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Pani Izabeli Renowskiej – dyrektora Delegatury Radomskiej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Znalazła się tym samym w elitarnym gronie 76 stypendystów z rejonu delegatury radomskiej, którzy otrzymali to zaszczytne wyróżnienie. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się w budynku Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w Radomiu. Podczas tej doniosłej chwili Paulinę wspierała bardzo dumna z jej osiągnięć mama Pani Renata Cupryjak oraz wicedyrektor Anna Dacka. Rodzice – Państwo Renata i Piotr Cupryjakowie otrzymali z rąk Pani Kurator list gratulacyjny za tak wybitne osiągnięcia córki.
Życzymy Ci Paulinko jeszcze większych sukcesów na kolejnych ścieżkach edukacyjnych.

Galeria zdjęć