Admin

Cykl spotkań poświęcony tematyce DOPALACZY
03 listopada we wtorek w naszej szkole odbyło się spotkanie profilaktyczne dla młodzieży dotyczące zagrożeń związanych z używaniem dopalaczy i narkotyków w ramach kampanii społecznej „Dopalacze kradną życie”. Program ten skierowany jest przede wszystkim do młodzieży szkolnej, by chronić ją przed negatywnymi skutkami jednej z najgorszych plag współczesnego świata, jakim bez wątpienia są dopalacze.

Prelegentkami były podkom. Agnieszka Wójcik oraz sierżant Karolina Krawczyk, od wielu lat pracujące w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu w wydziale Prewencji.
Tematyka spotkania z młodzieżą dotyczyła dostarczenia podstawowych informacji na temat „dopalaczy” oraz innych środków psychoaktywnych oraz zagrożeń wynikających z ich używania.
W dalszej części spotkania został wyświetlony film grupy PaT pt. „DOMÓWKA”. Bardzo wymownie zobrazował on destrukcyjną siłę wszystkich środków psychoaktywnych.

Dopełnieniem zajęć z uczniami było spotkanie z rodzicami, które odbyło się 22 października 2015 r. Spotkanie to poprowadziła pani Bożena Janus z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Grójcu. Chodziło o zwrócenie uwagi rodziców na ogromne zagrożenie jakim są „dopalacze” oraz pozyskanie ich jako koalicjantów szkoły w chronieniu dzieci i młodzieży przed szkodami wynikającymi z używania środków psychoaktywnych.

Przeciwdziałając problemom uzależnień wśród młodzieży prowadzone są na zajęciach wychowawczych pogadanki na temat dopalaczy - czym są, jak wyglądają i jakie są skutki ich zażywania.

Plakat wykonały uczennice klasy II TAK

DOPALACZE.
GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
NAJWAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW