Ewa Malowaniec

Święto Edukacji w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbył się uroczysty apel. W sali gimnastycznej zgromadzili się nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, emerytowani pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice.


Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: pan Andrzej Zaręba – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego, pan Paweł Siennicki – Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego, pan Jan Traczyk – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Edukacji, panowie Michał Pruś i Piotr Bączek – radni powiatu grójeckiego, ks. Sławomir Paszowski – proboszcz parafii św. Izydora Oracza w Nowej Wsi, doktor Justyna Kłos – prorektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, profesor Katarzyna Niemirowicz-Szczyt – dziekan Wydziału Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, profesor Kazimierz Tomala – kierownik Katedry Sadownictwa SGGW, doktor Katarzyna Kowalczyk z Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW, pan Andrzej Kordus – właściciel gospodarstwa „Kordus Szkółkarstwo Ozdobne” z Woli Mrokowskiej, pani Anna Marczak – prezes Zakładu Zaopatrzenia Ogrodniczego w Warce, pan Ryszard Marczak – specjalista ds. marketingu ZZO w Warce, pan Radosław Rak – Przewodniczący Rady Rodziców przy CKZiU w Nowej Wsi.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 13.00 wprowadzeniem flagi narodowej i odśpiewaniem hymnu. Jako pierwsza głos zabrała Pani Dyrektor Danuta Borowiec, która podziękowała nauczycielom za pracę dydaktyczno-wychowawczą wkładaną w podnoszenie jakości kształcenia, pracownikom administracji i obsługi za codzienną dbałość o sprawne funkcjonowanie szkoły. Wszystkim pracownikom szkoły życzyła aby praca, którą wykonują otaczana była szacunkiem, życzliwością uczniów i rodziców. Pani Dyrektor Danuta Borowiec wręczyła wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi Nagrody Dyrektora Szkoły. Życzenia wszystkim pracownikom szkoły złożył pan Paweł Siennicki – Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego.
Święto Edukacji było także w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi szczególnym dniem dla uczniów klas pierwszych, kształcących się w zawodach technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu i technik ekonomista. Złożyli oni w tym dniu uroczyste ślubowanie i tym samym zostali włączeni do grona naszej szkolnej społeczności.
Tegoroczne ślubowanie pierwszoklasistów było wyjątkowe w związku z ustanowieniem klas patronackich. Instytucje oświatowe: WSEiZ w Warszawie oraz SGGW w Warszawie i lokalne przedsiębiorstwa: ZZO w Warce oraz „Kordus Szkółkarstwo Ozdobne” w Woli Mrokowskiej objęły patronatem uczniów kształcących się w zawodach technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu.
Podczas uroczystości zostały podpisane przez przedstawicieli uczelni, pracodawców, organu prowadzącego szkołę, dyrektora CKZiU porozumienia o objęciu patronatem klas pierwszych. Klasa pierwsza w zawodzie technik ogrodnik zostaje objęta patronatem przez Wydział Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Porozumienie podpisała dziekan wydziału prof. dr. hab. Katarzyna Niemirowicz – Szczyt. Ze strony pracodawców patronat nad tą klasą obejmuje Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego w Warce. Porozumienie podpisała Prezes Zakładu Zaopatrzenia Ogrodniczego mgr Anna Marczak.
Klasa pierwsza w zawodzie technik architektury krajobrazu zostaje objęta patronatem przez Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Porozumienie podpisała Jej Magnificencja prorektor dr Justyna Kłos.
Z ramienia pracodawców patronat nad klasą obejmuje gospodarstwo „Kordus Szkółkarstwo Ozdobne”, porozumienie podpisał właściciel gospodarstwa pan Andrzej Kordus.
W imieniu starosty porozumienia podpisał Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego pan Paweł Siennicki.
Dzięki nowej formie współpracy młodzież będzie jeszcze efektywniej zdobywać wiedzę i doskonalić umiejętności określone dla danych kwalifikacji.
Uroczysty apel zakończył program artystyczny, przygotowany przez uczniów klas maturalnych pod czujnym okiem wychowawców – klasy IV Technikum Ogrodniczego i Technikum Architektury Krajobrazu z wychowawczynią – panią Małgorzatą Bosak oraz klasy IV Technikum Obsługi Turystycznej i Technikum Geodezyjnego z wychowawczynią – panią Anną Osińską. O piękny wystrój sali zadbała pani Maria Kocewiak.
Na zakończenie głos zabrali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którzy do życzeń dołączyli kwiaty dla nauczycieli.
Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej były w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi świętem nie tylko nauczycieli, ale i uczniów – ich talentów, potencjału i przyszłych sukcesów. Jesteśmy przekonani, że już od dziś zaczną je osiągać. Galeria zdjęć - możesz kliknąć tutaj lub na zdjęcie powyżej.