Elżbieta Kapusta

Nawożenie - obalanie mitów

Wykład sponsorowany przez firmę Anwil S.A. grupa Orlen w partnerstwie z Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

W dniu 1 października 2015 roku uczniowie klasy IV TO i IV AK uczestniczyli w bardzo ciekawym wykładzie połączonym z grą dydaktyczną w skojarzenia na temat nawożenia mineralnego.

Wykładowcy pani dr inż. Izabela Lubbe i trener Igor Ostrowski udowodnili, że nawożenie azotem roślin uprawnych jest nieszkodliwe dla zdrowia ludzi ale niezbędne, ponieważ:

      Wpływa na jakość i ilość plonów,

      Powoduje wzrost masy zielonej przez co zwiększa się proces fotosyntezy roślin,

      Wpływa na produkcję żywności na świecie,

      Wpływa na odporność roślin w czasie ekstremalnych warunków pogodowych takich jak: susza, przymrozki itp.

Podsumowując, najważniejsze przy nawożeniu azotem jest:

      Znajomość  wymagań roślin dotyczących zapotrzebowania na  nawożenie azotem,

      Wybór odpowiedniej fazy rozwoju rośliny,

      Dzielenie dawek nawozów azotowych według wymagań i opracowanych zaleceń nawozowych.

Wykład był sponsorowany przez firmę Anwil S.A. grupa Orlen w partnerstwie z Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. Wszyscy uczniowie - uczestnicy wykładu otrzymali od sponsorów ciekawe gadżety. Na pewno zdobyta w ciekawy sposób wiedza zostanie wykorzystana przez uczniów w praktyce.