Elżbieta Kapusta

W dniach 17 – 18 września odbyła się wycieczka dydaktyczno - krajoznawcza klas II i IV Technikum w zawodach technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu. Pierwszego dnia uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili szkółkę roślin sadowniczych i ozdobnych w Kostrzynie oraz zwiedzili Gniezno „Szlakiem Piastowskim”. W drugim dniu wycieczki mieli możliwość obejrzenia wystaw i stoisk różnych wystawców na targach „AGRO SHOW” w Bednarach koło Poznania.
Organizatorem wycieczki byli uczniowie i nauczyciele CKZiU: Elżbieta Kapusta, Joanna Cieślik i Małgorzata Barszcz.
Wycieczka częściowo sponsorowana była przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.