Ewa Malowaniec

Słoneczny poranek i ciągle intensywne odczucie lata osłodziły gorycz świadomości końca wakacyjnej beztroski. Tak, tak, pora wracać do szkoły… Z taką smutną refleksją wszyscy uczniowie przekraczali 1 września 2015 roku o godz. 9:00 progi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Ale smutek szybko zamienił się w radość, kiedy doszło do spotkania z dawno niewidzianymi kolegami. 

Uroczystą inauguracji nowego roku szkolnego oficjalne rozpoczęła pani dyrektor Danuta Borowiec, która powitała wszystkich zgromadzonych w sali gimnastycznej. Swą obecnością zaszczycili nas: pan Piotr Bączek – radny powiatu grójeckiego, ks. Sławomir Paszowski – proboszcz parafii św. Izydora Oracza w Nowej Wsi, pani Katarzyna Szpur – dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, pan Jan Madej – delegat na walne zebranie Mazowieckiej Izby Rolniczej, pani Beata Skiba – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców.
Pani dyrektor powitała serdecznie grono pedagogiczne i życzyła wszystkim pracownikom szkoły sukcesów w pracy i wytrwałości w walce z codziennymi problemami.
W swoim wystąpieniu pani dyrektor nie zapomniała także o uczniach, w szczególności tych, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole. W społeczności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi powitaliśmy uczniów klas pierwszych, kształcących się w zawodach technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu i technik ekonomista. Pani dyrektor życzyła młodzieży owocnej pracy i satysfakcjonujących wyników przez kolejne miesiące nauki.
Następnie głos zabrał pan Piotr Bączek, który w imieniu Starosty Grójeckiego przekazał gratulacje dla najlepszego maturzysty w roku szkolnym 2014/2015. To zaszczytne miano zdobyła Katarzyna Majak, absolwentka Technikum Ekonomicznego. Oprócz listu gratulacyjnego otrzymała nagrodę pieniężną.
Uhonorowani specjalnymi nagrodami zostali również absolwenci, kształcący się w zawodzie technik ogrodnik, którzy podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zdobyli najwyższą ilość punktów. Nagrody, ufundowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i Mazowiecką Izbę Rolniczą, wręczyli: pani Katarzyna Szpur i pan Jan Madej. Najlepszymi zawodowcami byli w tym roku Paweł Wojda, Arkadiusz Sałyga i Arkadiusz Kłos.
Wraz z końcem sierpnia, po zakończeniu praktyki letniej, przeprowadza się klasyfikację roczną uczniów klas trzecich Technikum Ogrodniczego. Wręczenie im świadectw promocyjnych i nagród dla najlepszych odbywa się właśnie 1. września. Za wyniki uzyskane w klasie trzeciej nagrody otrzymali: Jakub Jagiełło i Sebastian Wrzesiński. Nagrodę za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych otrzymał Marcin Donica.. Z rąk pani dyrektor otrzymała serdeczne podziękowania i pamiątkową książkę.
Ostatnim punktem dzisiejszej uroczystości był program artystyczny, przygotowany przez drugoklasistów kształcących się w zawodach technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu, wspieranych przez wychowawców: panią Elżbietę Kapustę i panią Joannę Cieślik. Uczniowie nawiązali do 76. rocznicy wybuch II wojny światowej i przypomnieli o szkolnej codzienności, której będziemy doświadczać przez najbliższe dziesięć miesięcy.
Wszystkim życzymy, aby minęły one w zdrowiu i spokoju, a także były źródłem satysfakcji podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 24 czerwca 2016 roku. Galeria zdjęć - możesz kliknąć tutaj lub na zdjęcie powyżej.