Admin

Arkadiusz Kłos z klasy IV Technikum Ogrodniczego
finalistą konkursu Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana
„Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?”

Celem konkursu jest zaangażowanie młodzieży z obszarów wiejskich do większej aktywności pozaszkolnej. Udało się to doskonale pani Marii Kocewiak, która przekonała uczniów klasy IV Technikum Ogrodniczego do udziału w konkursie. Pod jej opieką powstały prace Arkadiusza Kłosa, Sebastiana Kilijańskiego i Arkadiusza Sałygi.


Zadaniem uczestników było przygotowanie projektu modernizacji gospodarstwa ojca, zawierającego opis dotychczasowego stanu gospodarstwa, projekt zmian, źródła ich finansowania, rachunek oraz bilans ekonomiczny.
Autorzy najlepszych projektów są zapraszani na finał konkursu, który polega
na przeprowadzeniu rozmowy na temat przygotowanej pracy.
Na liście osób zakwalifikowanych do finału konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca” znalazł się Arkadiusz Kłos. Jest jednym z piętnastu finalistów, którzy powalczą o indeks na studia wyższe. Finał odbędzie się 27 marca w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Życzymy powodzenia!