Admin

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Zebrania z rodzicami I semestr
1. 12 września 2017 r. godz. 17.00 (wtorek) Organizacyjne zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas –– zebranie ogólne następnie zebrania w oddziałach,
2. 24 października 2017 r. godz. 17.00 (wtorek) Zebranie z rodzicami – postępy w nauce – wszystkie klasy –- zebrania oddziałów,
3. 20 listopada 2017 r. godz. 17.00 (poniedziałek) Informacja o proponowanych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenach zachowania na I semestr–– zebrania oddziałów,
4. 9 stycznia 2018 r. godz. 17.00 (wtorek) Śródroczne zebranie z rodzicami – podsumowanie pracy w I semestrze – wszystkie oddziały – zebranie ogólne, po zebraniu ogólnym zebrania oddziałów.

Zebrania z rodzicami II semestr
1. 22 marca 2018 r. godz. 17.00 (wtorek) Zebranie z rodzicami – postępy w nauce – wszystkie oddziały – oraz informacja o proponowanych ocenach rocznych – klasy IV,
2. 24 kwietnia 2018 r. godz. 17.00 (wtorek) Informacja o proponowanych ocenach rocznych–klasy III TO,
3. 17 maja 2018 r. godz. 17.00 (czwartek) Informacja o proponowanych ocenach rocznych – klasy I TO, I TSA, II TO, II TES, II TAK, III TEA.