Admin

Informacja dla Rodziców i Uczniów Technikum dotycząca organizacji nauczania od 26.10.2020 do 30.10.2020 r.

W związku z ukazaniem się projektu "Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19." - po godzinie 17.00 w dniu 23.10.2020, dyrektor CKZiU w Nowej Wsi informuje, że wszystkie zajęcia w Technikum, tzn. zarówno teoretyczne jak i praktyczne odbywać się będą w formie zdalnej według dotychczas obowiązującego planu lekcji. Opublikowany w dzienniku elektronicznym w dniu dzisiejszym harmonogram traci moc.

Uczniowie, którzy z przyczyn technicznych takich jak brak sprzętu /komputer, telefon, tablet/, mogą uczestniczyć w zajęciach w szkole.

Anna Dacka
dyrektor CKZiU w Nowej Wsi