Admin

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, 13 października, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbył się uroczysty apel z okazji tego święta.
Z powodu restrykcji, wynikających z pandemii COVID-19, uroczystość miała inny, niż dotychczas, przebieg. Z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego uczestniczyli w niej nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji szkoły, delegacje uczniów klas pierwszych Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi. Wszystkich zgromadzonych powitała Pani Dyrektor Anna Dacka.

Pani Dyrektor złożyła życzenia wszystkim nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły, dziękując im za codzienną, niełatwą pracę. Odczytała również okolicznościowe życzenia od Pana Krzysztofa Ambroziaka – Starosty Grójeckiego. W swoim piśmie podkreślił on znaczenie prawidłowej realizacji zadań wszystkich pracowników oświaty i życzył wytrwałości w spełnianiu trudnej misji edukacyjnej. Nauczyciele i pracownicy szczególnie zaangażowani w wypełnianie swoich obowiązków zostali uhonorowani nagrodami finansowymi. Gorące podziękowania za trud wkładany w przekazywanie wiadomości, doskonalenie umiejętności i kształtowanie osobowości młodych podopiecznych złożyli na ręce nauczycieli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.
Szczególnie podniosłym elementem uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych. Wypowiadając słowa ślubowania, zobowiązali się oni być dobrymi obywatelami ojczyzny, dbać o rozwój regionu i doskonalić własną osobowość
Skromną uroczystość zakończył krótki program artystyczny, przygotowany przez uczniów klas czwartych w zawodach technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik spedytor pod czujnym okiem wychowawców – pani Marii Kocewiak, pani Katarzyny Mackiewicz-Olszewskiej oraz opiekunki szkolnego chóru – pani Barbary Kaczmarczyk.
W wyjątkowym czasie pandemii wtorkowa uroczystość pozwoliła poczuć wszystkim jej uczestnikom, że nawet gdy przeżywa się trudności, można odkryć swą siłę, a wzajemna sympatia i życzliwość pozwala znaleźć nadzieję na przetrwanie nawet najbardziej przykrych chwil. Zobacz zdjęcia...
Ewa Malowaniec