Alina Majewska

Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.
W tym roku już po raz 27 Fundacja Nasza Ziemia koordynowała największą polską akcję ekologiczną: Sprzątanie Świata. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. „Sprzątanie Świata” to wspólna lekcja, której celem jest uczenie dorosłych i dzieci poszanowania środowiska, promowanie niewyrzucania śmieci do lasu, selektywnej zbiórki odpadów i uświadamianie ludziom, że to od ich działań zależy, czy degradacja środowiska będzie postępować, czy nie. Nie zapominajmy, że Ziemia to nasz wspólny dom, o który wszyscy powinniśmy dbać. W dniu 23 września uczniowie naszej szkoły, podobnie jak w latach poprzednich, przyłączyli się do akcji „Sprzątanie Świata”. Młodzi miłośnicy przyrody z klasy I TET oraz klasy IITO 5 pod opieką nauczycieli: p. Patrycji Zielińskiej, p. Magdaleny Kmidowskiej oraz p. Karola Olszówki wyposażeni w jednorazowe rękawiczki i worki sprzątali teren wokół szkoły, internatu, boisko szkolne i parkingi. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji. Zapraszamy za rok.