Admin

Koncepcja pracy szkoly 2020 2025Zespół ds. ewaluacji Koncepcji Pracy Szkoły i opracowania Koncepcji na lata 2020 – 2025 informuje, że w najbliższym czasie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi przeprowadzone zostaną badania w celu zgromadzenia informacji służących do opracowania ww. dokumentów. Wszystkich rodziców, nauczycieli, słuchaczy i uczniów zachęcamy do współpracy oraz dzielenia się własnymi spostrzeżeniami.