Filtr
Ewa Malowaniec

Majowe Święto Matki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Po raz kolejny Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi gościło lokalną społeczność na Dniu Otwartym, 22 maja 2016 roku. Bogaty program przyciągnął uwagę wielu mieszkańców okolicznych miejscowości.
Priorytetem CKZiU w Nowej Wsi jest kształcenie wykwalifikowanych fachowców w różnych zawodach. Stąd ważnym elementem niedzielnego Dnia Otwartego była prezentacja kierunków kształcenia w szkołach dla młodzieży i w szkołach dla dorosłych, wchodzących w skład CKZiU.

Elżbieta Kapusta, Ewa Malowaniec

22 maja 2016 roku, podczas Dnia Otwartego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi miała miejsce inauguracja projektu „Zmień swoje podwórko”, realizowanego dzięki dotacji z programu „Działaj lokalnie”. To projekt kierowany do członków lokalnej społeczności, którzy dbają o ekologię i pragną zmodernizować swoje najbliższe otoczenie.

Admin

Uczniowie klasy I technikum im. Tomasza Nocznickiego w zawodzie technik ogrodnik, którzy są objęci Patronatem Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniu 19 maja 2016 roku wzięli udział w obchodach 200-lecia Uczelni. Oficjalne otwarcie Dni SGGW rozpoczęło się w Auli Kryształowej, uroczystością nadania tytułu doktora honoris causa SGGW Profesorowi Hansowi-Peterowi Liebigowi – Rektorowi Uniwersytetu Hohenheim w Stuttgarcie w latach 2002 – 2012.

Anna Dacka, Ewelina Szewczyk

W dniu  18 maja 2016 r.  na strzelnicy LOK w Warce odbyły się Powiatowe Zawody Strzeleckie objęte patronatem Starosty Powiatu Grójeckiego Pana Marka Ścisłowskiego. Zawody rozpoczęto od ogłoszenia wyników całorocznych zmagań uczniów  w Szkolnej Lidze Strzeleckiej  Szkół Ponadgimnazjalnych  Powiatu Grójeckiego w roku szkolnym  2015/2016. Jako szkoła zajęliśmy  IV miejsce drużynowo - tuż obok podium i uważamy to za bardzo dobry wynik z uwagi na nieobecność na jednej z czterech rund w wyniku błędnych informacji o terminie zawodów.

Anna Glazer-Obłoczyńska

W dniach 05-07 maja 2016 r. w Olsztynie odbył się etap praktyczny konkursu geodezyjnego Geopodchody 2016.
Uczniowie III klasy w zawodzie technik geodeta: Paulina Cieślak, Natalia Sobocińska i Michał Piwowarek zajęli zaszczytne 3 miejsce i tym samym, oprócz cennych naród rzeczowych, zdobyli indeksy Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytety Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Anna Dacka

W dniu 3 maja 2016 r. delegacja uczniów z Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi wraz z opiekunem panią Anną Dacką uczestniczyła w powiatowych obchodach 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość została zorganizowana przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Grójcu oraz 1 Ośrodek Radioelektroniczny w Grójcu. Obchody rozpoczęto od uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w kościele św. Mikołaja w Grójcu. Bezpośrednio po Mszy Świętej uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grójec zaprezentowali program artystyczny nawiązujący do wydarzeń z 1791 r.

Admin

W dniu 27 kwietnia 2016 r. cała społeczność naszej szkoły wzięła udział w szkoleniu na temat:
„ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ANTYTERRORYSTYCZNEGO”
Szkolenie zostało przeprowadzone przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Grójcu, panią podkomisarz Agnieszkę Wójcik oraz sierżant Karolinę Krawczyk.