Filtr
Anna Dacka, Ewa Malowaniec

Po czterech latach spędzonych w murach niezwykle przyjaznej szkoły, nadszedł dzień pożegnania absolwentów Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016 dla uczniów kształcących się w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik geodeta i technik obsługi turystycznej rozpoczęła się 29 kwietnia o godz. 11.00. Pani Danuta Borowiec –Dyrektor CKZiU w Nowej Wsi – powitała wszystkich gości, zebranych w sali gimnastycznej – panią Małgorzatę Iskrę – inspektora do spraw oświaty Urzędu Miejskiego w Warce, pana Jana Madeja – Delegata na Walne Zgromadzenie Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz pana Grzegorza Surmę - zastępcę dyrektora Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oddział w Radomiu, grono pedagogiczne, absolwentów i ich rodziców, uczniów młodszych klas.

Admin

Uczniowie technikum geodezyjnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi uczestniczyli w nietypowej lekcji, poprowadzonej przez Pana Jerzego Pacześniaka z firmy TPI. Celem lekcji było zapoznanie z najnowocześniejszymi technologiami, wykorzystywanymi w pracach geodezyjnych. Przyszli geodeci mieli okazję wykonać pomiary metodą precyzyjnego pozycjonowania przy użyciu odbiornika satelitarnego Topcon HiPer SR oraz za pomocą jednego z najpopularniejszych na rynku tachimetrów tej marki.

Elżbieta Kapusta

XL edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to ważne wydarzenie w życiu społeczności uczniowskiej. Etap szkolny olimpiady odbył się w październiku 2015 r., podczas którego do eliminacji okręgowych zakwalifikowało się dwoje uczniów. Zmagania olimpijczyków w etapie okręgowym odbyły się 22 kwietnia na SGGW w Warszawie w którym około 1,5 tysiąca uczniów mierzyło się z zadaniami XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. My jako szkoła już od 20 lat uczestniczymy w dwóch blokach tematycznych: „Ogrodnictwo” i „Architektura Krajobrazu”.

Admin

Już kolejny raz odbyła sie w Naszej Szkole Akcja Honorowego Dawstwa Krwii w dniu 13.04.2016 r. Tym razem chętynych było 34 osoby a 22 oddało krew. ŁĄCZNIE ODDANO 9L 700ml. Znowu uczniowe i absolwenci Naszej szkoły udowodnili, że stać ich na odruch serca, że oddając cząstkę siebie aby uratować życie innych osób.

Maria Kucharczyk

W dniu 19 kwietnia uczniowie z klas II TET i I TAE odwiedzili Parlament RP. Wycieczka została zorganizowana celem poszerzenia wiedzy w ramach przedmiotów: prawo, wiedza o społeczeństwie i podstawy przedsiębiorczości oraz pogłębienia wiedzy ogólnej, kształtującej postawy patriotyzmu. 

Joanna Cieślik

Przestajemy się bawić nie dlatego, że się starzejemy,
ale starzejemy się dlatego bo przestaliśmy się bawić


Pod takim hasłem odbyła się tegoroczna, ósma już edycja VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Architekturze Krajobrazu, organizowanego przez Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych w Gdańsku. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy IV technikum architektury krajobrazu: Kinga Jędrzejewska, Aleksandra Krawiec i Adrianna Mariowska pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych pani Joanny Cieślik.

Ewa Malowaniec

14 kwietnia 2016 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbyło się już po raz siódmy Święto Jabłka. To święto trwale wpisało się już w kalendarz szkolnych uroczystości, podkreśla bowiem związek tej placówki z lokalnymi tradycjami sadowniczymi i ogrodniczymi.

Maria Kucharczyk

Pani Magdalena Kowalska i Pan Łukasz Zieliński reprezentujący Radomski Oddział Urzędu Statystycznego w Warszawie w dniu 12 kwietnia przeprowadzili zajęcia edukacyjne, których tematyka obejmowała następujące zagadnienia:
- statystyka publiczna – historia i współczesność,
- jak poprawnie interpretować dane statystyczne,
- badania ankietowe – o nas i dla nas.

Ewa Malowaniec

Dni Otwarte w CKZiU w Nowej Wsi,
Gimnazjaliści dopisali!

Kolejne dni otwarte dla gimnazjalistów, zorganizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi 8 i 9 kwietnia 2016 roku, okazały się sukcesem.
Oferta edukacyjna, przygotowana przez naszą szkołę na rok 2016/2017 cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów klas trzecich gimnazjum. Już pierwsze wrażenie po przekroczeniu progu budynku szkoły było pozytywne – młodzież chwaliła czystość i przestronność sal i korytarzy szkolnych. Jednak naszym największym atutem jest bogata oferta kierunków kształcenia, jakie mogą wybrać gimnazjaliści a mianowicie: ogrodnik, technik ogrodnik o profilu logistyka produktów ogrodniczych, technik architektury krajobrazu z elementami florystyki, technik geodeta o profilu geoinformatyka, technik ekonomista o profilu menedżersko - prawnym, technik obsługi turystycznej o profilu stewardessa i pilot wycieczek, technik organizacji reklamy o profilu medialnym z elementami dziennikarstwa i technik spedytor o profilu spedycja międzynarodowa. Każdy z tych kierunków jest interesujący i gwarantuje możliwość zdobycia ciekawej pracy w przyszłości.

Admin

Dnia 3 marca 2016 r. o godzinie 9.00 odbył się II etap międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Zawodach, który został zorganizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku oraz Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Białymstoku w ramach projektu „Świadomy wybór pewny sukces – projekty rozwojowe dla szkół zawodowych”.

Anna Dacka

W dniu 7 kwietnia 2016 r. uczniowie Technikum im. Tomasza Nocznickiego kształcący się w zawodach technik ekonomista i technik obsługi turystycznej uczestniczyli w spotkaniu z wykładowcą Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Doktor nauk społecznych pan Marcin Bednarczyk przybliżył młodzieży następujący problem współczesnego świata: „Cyberprzemoc – współczesne zagrożenia; grooming, seksting, zachowania ryzykowne związane z cyberprzemocą i komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym dzieci i młodzieży”. Spotkanie odbyło się w budynku CKZiU w Nowej Wsi w ramach cyklu szkoleń dla uczniów objętych patronatem WSH w Radomiu.

Anna Wiktorowska

Dnia 7 kwietnia 2016 r. uczniowie Technikum im. Tomasza Nocznickiego uczestniczyli w nietypowych zajęciac na temat fizjologii ciała kobiety. Pani Wiesława Smogur dyplomowana, położna z Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu uświadomiła dziewczętom, jak ważne są badania profilaktyczne, samokontrola u kobiet i dobra znajomość swojego ciała.

Admin

7 kwietnia uczniowie z Technikum Architektury krajobrazu wzięli udział w warsztatach otwartych na Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. W czasie trwania Dnia Otwartego, nasi podopieczni poznali podstawy projektowania 2D i modelowania 3D w programie komputerowym ArchiCad. Szczególnym zainteresowaniem wśród naszych uczniów cieszyła się niezwykle bogata i atrakcyjna biblioteka roślin i elementów architektury krajobrazu jaką oferuje oprogramowanie ArchiCad.

Małgorzata Bosak

Uczniowie Technikum finalistami konkursu:
,,Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć.”

P1140994Już po raz czwarty uczniowie Technikum im. Tomasza Nocznickiego brali udział w marcu w konkursie historycznym: ,,Żołnierze wyklęci. Walka o pamięć i cześć”, organizowanym przez przez Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.