Filtr
Ewa Malowaniec

22 grudnia 2016 roku o godz. 11.30 w naszej szkole odbył się apel z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz wigilijne spotkanie uczniów i nauczycieli. Była to dla nas okazja do bycia razem, do zatrzymania się w gorączce przedświątecznych przygotowań, do refleksji nad tym, co naprawdę ważne.

Ewa Malowaniec, Maria Kocewiak

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - ta myśl Alberta Einsteina towarzyszyła akcji charytatywnej, zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Uczniowie CKZiU stali się w grudniu pomocnikami Świętego Mikołaja, by w ten szczególny, przedświąteczny czas, sprawić radość innym. W szkole przeprowadzono zbiórkę pieniędzy, za które zostały zakupione upominki dla podopiecznych Placówki Socjalizacyjnej - Domu Dziecka „PANDA" w Kozienicach.

Małgorzata Bosak

W świątecznej scenerii 20 grudnia 2016 r. uczniowie CKZiU w Nowej Wsi z klas pierwszych kształcących się w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu technik ekonomista i technik spedytor, uczestniczyli w niezwykłym spotkaniu z regionalistą panem Remigiuszem Matyjasem. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej budynku bursy szkolnej. Podczas spotkania młodzież wysłuchała prelekcji o regionie grójeckim i patronie Szkoły - Tomaszu Nocznickim. Okazją do spotkania była 72. rocznica śmierci Tomasza Nocznickiego.

Admin

16 grudnia grupa uczniów z klas III TOA i IV TO z opiekunami, panią wicedyrektor Anną Dacka i panem Jackiem Domańskim, uczestniczyła w lekcji sadownictwa. Przed budynkiem Wydziału Ogrodnictwa, Architektury Krajobrazu i Biotechnologii powitali nas dr Katarzyna Kowalczyk i dr Tomasz Krupa. Zajęcia w laboratorium prowadził dr Tomasz Krupa. Pracująca w sześciu grupach młodzież oceniała stopień dojrzałości owoców odmian Golden Delicious i Red Velox przechowywanych w różnych warunkach: chłodni zwykłej, chłodni DKA, oraz z zastosowaniem 1-MCP.

Alina Majewska

W dniu 12 grudnia 2016 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbył się Szkolny Konkurs wiedzy o HIV i AIDS, zorganizowany przez panią Alinę Majewską. Współorganizatorem Konkursu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grójcu.

Maria Kucharczyk

W dniu 6 grudnia 2016 r. uczniowie z klas III i II Technikum im. Tomasza Nocznickiego w zawodzie technik ekonomista uczestniczyli w dwóch rozprawach cywilnych w Sądzie Rejonowym w Grójcu.

Maria Kucharczyk

Uczniowie Technikum im. T. Nocznickiego w Nowej Wsi kształcący się w zawodzie technik ekonomista w dniu 5 grudnia 2016r. uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, zorganizowanych przez profesjonalnych pracowników GUS w Warszawie.

Ewelina Szewczyk

W dniach 30 listopada i 1 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu rozegrany został Powiatowy Turniej piłki ręcznej w kategorii dziewcząt i chłopców. Pierwszego dnia turnieju do rywalizacji stanęły dziewczęta z czterech szkół: ZSP Grójec, LO Grójec, CKZIU Nowa Wieś oraz gospodarze turnieju ZSP Jasieniec. Turniej został rozegrany systemem "każdy z każdym". Rywalizacja była bardzo zacięta i wyrównana.

Admin

paulina 01W dniu 29 listopada 2016 r. w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w nauce najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Może je uzyskać tylko jeden uczeń z danej szkoły, który musi spełnić określone przepisami prawa wymagania, między innymi otrzymać promocję z wyróżnieniem – średnia ocen nie niższa niż 4,75. W tym roku stypendium otrzymało 70 uczniów z terenu Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Maria Kocewiak

1 grudnia 2016 r. w – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbył się pierwszy etap eliminacji szkolnych XII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Hasło przewodnie dwunastej edycji Olimpiady brzmi „Przywództwo w biznesie”.
Zawodnicy mieli za zadanie w ciągu 60 minut rozwiązać test wiedzy składający się z 50 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności. Za niewłaściwe odpowiedzi były przyznawane punkty ujemne.

Paulina Kopczyńska

Finał Szkolnego Konkursu Sienkiewiczowskiego – znamy rozstrzygnięcia!
Dnia 30 listopada 2016 roku w czytelni szkolnej odbył się finał Szkolnego Konkursu Sienkiewiczowskiego, który zorganizowany był z okazji setnej rocznicy urodzin pisarza, a także z racji zbliżającego się zakończenia obchodów roku Sienkiewicza w Polsce.

Maria Kocewia

Rok szkolny 2016/2017 jest trzecim, w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje projekt edukacyjny „Lekcje z ZUS” skierowany do uczniów liceów, techników i szkół zawodowych. Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi już drugi raz uczestniczą w projekcie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”.