Filtr
Admin

W listopadzie 2016 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi przystąpiło do akcji organizowanej przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowe Centrum Krwi - „Twoja krew, moje życie”. W ramach akcji, której celem jest promowanie Honorowego Oddawania Krwi i kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych, odbywały się zajęcia lekcyjne, przygotowano także okolicznościowe gazetki. Nad właściwym przebiegiem tych działań czuwała pani Anna Dacka - opiekun szkolnego Koła HDK.

Małgorzata Bosak

„Niech płoną grody i miasta! Polacy! Do broni!” – urodzystość w CKZiU w Nowej Wsi

”Niech płoną grody i miasta! Polacy! Do broni ! Czas nastał!” - tymi słowami bogini zwycięstwa Nike (Adrianna Polesiak kl. IV TAK) rozpoczęła niezwykłą akademię, przygotowaną przez uczniów klas: I Technikum Ogrodniczego i I Technikum Architektury Krajobrazu z okazji Święta Niepodległości.

Maria Kocewiak

W środę, 9 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 w szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce odbyły się zawody I stopnia (szkolne) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Każda edycja Olimpiady podporządkowana jest myśli przewodniej – w 2016 r. myśl przewodnia to „Państwo a gospodarka”.