Filtr
Admin

Trwa nabór uzupełniający do 30 sierpnia 2015 r. do:

Technikum Ogrodniczego,

Technikum Architektury Krajobrazu,

Technikum Ekonomicznego

Anna Zabieglińska-Szwedo

W okresie od 16 do 23 czerwca 2015 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbyły się egzaminy zawodowe potwierdzające kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodzie dla uczniów Technikum dla młodzieży, słuchaczy Uzupełniającego Technikum, słuchaczy Szkoły Policealnej oraz kursantów Kwalifikacyjnego Kursu  Zawodowego R. 18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych.  Każdy zdający egzamin po raz pierwszy musiał  przystąpić do testu teoretycznego oraz do część praktycznej – w „starym egzaminie” na papierze lub przy komputerze, w „nowym egzaminie” zdający musieli zmierzyć się z wykonaniem zadania praktycznego typowego dla zawodu. Teraz wszyscy, którzy przystąpili do egzaminu z niecierpliwością czekają do końca sierpnia, aby poznać wyniki egzaminów zawodowych. Trzymamy kciuki za wszystkich, którzy przystąpili do egzaminów.