Filtr
Barbara Frydrych

Studniówka maturzystów
 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

Maturzyści z CKZiU w Nowej Wsi już po raz drugi na miejsce studniówki wybrali „Agawę” w Ryszkach. 17 stycznia 2015 roku bawili się tu uczniowie klas czwartych Technikum Ogrodniczego, Technikum Architektury Krajobrazu oraz Technikum Ekonomicznego wraz z Gronem Nauczycielskim i osobami towarzyszącymi. Swoją obecnością zaszczycili studniówkę: przewodnicząca Rady Rodziców – pani Izabela Gajewska oraz przewodniczący Rady Powiatu – pan Leszek Kumorek.