Filtr
Ewa Malowaniec

Święto Edukacji w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbył się uroczysty apel. W sali gimnastycznej zgromadzili się nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, emerytowani pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice.

Elżbieta Kapusta

Nawożenie - obalanie mitów

Wykład sponsorowany przez firmę Anwil S.A. grupa Orlen w partnerstwie z Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

W dniu 1 października 2015 roku uczniowie klasy IV TO i IV AK uczestniczyli w bardzo ciekawym wykładzie połączonym z grą dydaktyczną w skojarzenia na temat nawożenia mineralnego.

Admin

W grudniu 2015 roku w naszej Placówce będzie miało miejsce doniosłe wydarzenie związane z uroczystym nadaniem imienia Tomasza Nocznickiego szkołom wchodzącym w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. W tym dniu nasza placówka otrzyma również sztandar.

Już dziś uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły przygotowują się do tak ważnej uroczystości. Jednym z elementów tych przygotowań jest zaprojektowanie SZTANDARU SZKOŁY.
Sztandary od dawna otoczone były należnym im szacunkiem i miłością, dlatego oddawano im cześć i honory, uroczyście je poświęcano, składano na nie przysięgę.
Dzisiaj sztandar szkoły jest symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.
Pamiętając o tym wyjątkowym i szczególnym symbolu zechciejmy uczestniczyć w jego powstaniu.

Regulamin konkursu (otwiera się po kliknięciu)