Filtr
Admin

W dniach 12-24.X.2014 przedstawicielki naszej Placówki - dyrektor Danuta Borowiec, wicedyrektor Anna Dacka oraz Anna Zabieglińska-Szwedo uczestniczyły w programie VETPRO w ramach programu Leonardo da Vinci – „Energia ze źródeł odnawialnych – możliwości i perspektyw – wymiana doświadczeń nauczycieli szkół rolniczych” – będącego częścią programu „Uczenie się przez całe życie”. Organizatorem wyjazdu było Towarzystwo Umiejętności Rolniczych z Poznania oraz Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej w Nienburgu. W wymianie brali udział nauczyciele z całej Polski. Szczegółowy program wymiany był bardzo napięty. Uczestniczki miły możliwość zapoznać się z zasadami i funkcjonowaniem Szkoły Deula w Nienburgu. Organizacja i baza dydaktyczna placówki niemieckiej robi ogromne wrażenie. Podczas wyjazdu uczestniczki zapoznane zostały bliżej z tematyką OZE – odnawialnych źródeł energii, miały możliwość poznać zasady funkcjonowania siłowni wiatrowy, biogazowi, geotermii, pozyskiwania i oszczędzania energii w gospodarstwach niemieckich. Organizatorzy zapoznali również uczestników z regionem Dolnej Saksonii i jego turystycznymi walorami. Efekty projektu wymiany doświadczeń - pobierz

Anna Dacka

Dzień 25 listopada 2014r. był dla uczennicy klasy IV Technikum – Katarzyny Majak, kształcącej się w zawodzie technik ekonomista w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi bardzo szczęśliwy. W tym właśnie dniu już po raz trzeci w ciągu cyklu kształcenia Katarzyna otrzymała z rąk Pani Doroty Sokołowskiej - Dyrektor Delegatury Radomskiej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Znalazła się tym samym w elitarnym gronie 71 stypendystów z rejonu delegatury radomskiej. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się w budynku Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w Radomiu. Uroczystość uświetnił koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej „VOX CORDIUM” z Przysuchy. Podczas tej doniosłej chwili Katarzynę wspierała bardzo dumna z jej osiągnięć mama Pani Bożena Majak oraz wicedyrektor Anna Dacka.
Życzymy Ci Kasiu jeszcze większych sukcesów na kolejnych ścieżkach edukacyjnych.

Galeria zdjęć...

Anna Dacka

17 listopada 2014r. uczniowie klasy I i II Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, uczący się w Technikum w zawodzie technik ogrodnik,  podczas wycieczki dydaktycznej odwiedzili Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Gospodarstwo Szkółkarskie „Łazuccy” w Jasieńcu.

Admin

„Prawdziwa sztuka to taka, która powstaje dzięki potrzebie tworzenia”.
Albert Einstein

Ta myśl towarzyszyła słuchaczom Szkoły Policealnej w zawodzie florysta podczas zajęć praktycznych w dniu 15.11.14 roku. Zajęcia praktyczne zaowocowały powstaniem wyrobów florystycznych z drutów ozdobnych- uchwyty na serwetki, świeczniki, aniołki oraz choinki świąteczne. Efekty zaskoczyły nawet samych twórców wykonujących prace "dzięki potrzebie tworzenia". Uczestnicy przedstawiali również swoje projekty dekoracji do wykonania podczas egzaminu praktyczne z zajęć praktycznych, którego efekt będzie można podziwiać już od 27.11.14 r w budynkach CKZIU. Galeria zdjęć...

Magdalena Nowacka

Dnia 27 października 2014r., klasa I Technikum Obsługi Turystycznej i Technikum Ekonomicznego wraz z opiekunami: Panią Magdaleną Nowacką i Panią Anną Wiktorowską, uczestniczyła w zajęciach edukacyjno – integracyjnych w Puszczy Kozienickiej. Głównym celem zajęć była problematyka ochrony przyrody we współczesnym świecie, natomiast cele szczegółowe obejmowały: