Filtr
Anna Dacka

Dzień 25 listopada 2014r. był dla uczennicy klasy IV Technikum – Katarzyny Majak, kształcącej się w zawodzie technik ekonomista w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi bardzo szczęśliwy. W tym właśnie dniu już po raz trzeci w ciągu cyklu kształcenia Katarzyna otrzymała z rąk Pani Doroty Sokołowskiej - Dyrektor Delegatury Radomskiej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Znalazła się tym samym w elitarnym gronie 71 stypendystów z rejonu delegatury radomskiej. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się w budynku Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w Radomiu. Uroczystość uświetnił koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej „VOX CORDIUM” z Przysuchy. Podczas tej doniosłej chwili Katarzynę wspierała bardzo dumna z jej osiągnięć mama Pani Bożena Majak oraz wicedyrektor Anna Dacka.
Życzymy Ci Kasiu jeszcze większych sukcesów na kolejnych ścieżkach edukacyjnych.

Galeria zdjęć...

Anna Dacka

17 listopada 2014r. uczniowie klasy I i II Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, uczący się w Technikum w zawodzie technik ogrodnik,  podczas wycieczki dydaktycznej odwiedzili Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Gospodarstwo Szkółkarskie „Łazuccy” w Jasieńcu.

Magdalena Nowacka

Dnia 27 października 2014r., klasa I Technikum Obsługi Turystycznej i Technikum Ekonomicznego wraz z opiekunami: Panią Magdaleną Nowacką i Panią Anną Wiktorowską, uczestniczyła w zajęciach edukacyjno – integracyjnych w Puszczy Kozienickiej. Głównym celem zajęć była problematyka ochrony przyrody we współczesnym świecie, natomiast cele szczegółowe obejmowały: