Katarzyna Mackiewicz - Olszewska

dominika31 października drużyna w składzie Monika Papierowska i Dominika Michalak przystąpiła do Ogólnopolskiego konkursu ZAPOMNI ROSSIJU. Celem konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi Rosją – jej językiem, kulturą i historią. Konkurs składa się z dwóch kategorii - TESTU JĘZYKOWO-REALIOZNAWCZEGO z zakresu historii i kultury rosyjskiej, jak również znajomości języka obcego oraz DZIAŁANIA ARTYSTYCZNEGO inspirowanego twórczością Dmitrija Głuchowskiego. Konkurs realizowany jest poprzez metodę projektu multimedialnego i wymaga od uczniów wykazania się umiejętnościami interdyscyplinarnymi.
Serdecznie gratulujemy Dominice Michalak doskonałego wyniku 86% poprawnych odpowiedzi w pierwszej kategorii i życzymy całej drużynie sukcesów w działaniu artystycznym!

Admin

4 listopada 2017 słuchacze Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych mogli obejrzeć prace w szkółce drzew owocowych Doliński. Po gospodarstwie oprowadził nas pan Andrzej Doliński. Mogliśmy podejrzeć pracę kombajnu do wykopywania drzewek oraz obejrzeć maszyny używane do prac w szkółce drzew owocowych.

Bardzo dziękujemy panom Andrzejowi i Sławomirowi Dolińskim za możliwość obejrzenia ich gospodarstwa. Zdjęcia z wyjazdu.

Elżbieta Kapusta

Kolejna edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych blok ogrodnictwo
W dniu 27 października odbyły się eliminacje szkolne XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Do tego etapu z bloku ogrodniczego przystąpiło 16 uczniów klas trzecich i czwartych Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi, kształcących się w zawodzie technik ogrodnik. Po przeprowadzeniu testu pisemnego i zadań praktycznych wyłoniono zwycięzców, wśród których znaleźli się: Przemysław Dziubiński i Jakub Uljasz z klasy czwartej oraz Aleksandra Podsiadła z klasy trzeciej.

Czytaj więcej: Kolejna edycja OWiUR blok ogrodnictwo
Agnieszka Palacz

Próbujemy swoich sił z angielskiego na konkursie „World of Languages Expert”

30 października 2017r. uczniowie klas II i III (IITS, IITO, IIITO, IIITAE) uczestniczyli w I edycji ogólnopolskiego konkursu z angielskiego „World of Languages Expert” organizowanego przez Wydawnictwo Synapsa. Zdający mieli za zadanie rozwiązać test zadań zamkniętych składający się z zadań na zrozumienie przeczytanego tekstu, zadań leksykalnych i gramatycznych. Zdający powinni zakreślić właściwą odpowiedź spośród podanych a,b,c,d. Test trwał 45 minut i był pierwszą częścią spośród trzech, które odbywają się w tym roku szkolnym.

Anna Pawlikowska

„Witamy w piekle”, czyli otrzęsiny klas pierwszych technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi
Ostatni poniedziałek października 2017 roku upłynął w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi pod znakiem zabawy z okazji przyjęcia uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej, czyli uroczystości potocznie zwanej „otrzęsinami”. Tegoroczna impreza odbyła się pod hasłem „Witamy w piekle”, w klimacie zbliżającego się zachodniego święta Halloween.

Czytaj więcej: Otrzęsiny klas pierwszych technikum w CKZiU w Nowej Wsi
Maria Kocewiak

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi dba o miłość... i wolność od używek.
Podczas zebrania z Rodzicami w klasie I Technikum im. Tomasza Nocznickiego w CKZiU w Nowej Wsi w dniu 24.10.2017 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grójcu - Panią Bożeną Janas.

Czytaj więcej: CKZiU w Nowej Wsi dba o miłość... i wolność od używek.
Maria Kocewiak

stypendium2017

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi już po raz trzeci zostali stypendystami projektu – „Mazowslogo mazowvia150ze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu ,,Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” dwunastu uczniów Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi aplikowało do projektu i znalazło się na liście rankingowej, natomiast siedmioro spośród nich otrzymało stypendium zawodowe:

Czytaj więcej: Góra pieniędzy dla uczniów CKZiU w Nowej Wsi!
Magdalena Kmidowska

IMG 20171025 134835W dniu 25.10.2017 r. odbyła się I runda Szkolnej Ligi Strzeleckiej 2017/18 organizowana przez Klub Żołnierzy Rezerwy LOK na miejskiej Strzelnicy w Warce. Naszą szkołę reprezentowała 14 osobowa drużyna dziewcząt i chłopców. W trakcie zawodów każdy z uczestnik oddał trzy strzały próbne i dziesięć strzałów punktowanych z karabinków sportowych typu KBKS kaliber 22. Mimo niesprzyjającej aury w tym dniu, zawody były na wysokim poziomie. Rywalizacja choć zacięta, prowadzona była w duchu fair play.

Czytaj więcej: I runda Szkolnej Ligi Strzeleckiej 2017/18
Admin

21 października 2017 dzięki firmie Agrobard odbył się pokaz uprawy gleby broną wirnikową firmy KUHN zagrgatowanej z ciągnikiem New Holland T4030N. Słuchacze Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych kwalifikacji R.05 mogli nie tylko zobaczyć pracę agregatu, a także sprawdzić jak się pracuje takim zestawem.

Dziękujemy panu Andrzejowi Skronikowi współwłaścicielowi firmy AGROBARD za udostępnienie sprzętu.

Ewa Malowaniec

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi kształci uczniów w Niemczech.

Kolejny raz uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi uczestniczyli w zagranicznym stażu zawodowym w Niemczech.
Młodzież wzięła udział w projekcie pod nazwą „Kształcenie praktyczne w licencjonowanych gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii,” - nr umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025012, którego beneficjentem jest Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu. Kształcenie zostało dofinansowane w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025012 i zrealizowanego na zasadach programu ERASMUS+, przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie.

Czytaj więcej: CKZiU w Nowej Wsi kształci uczniów w Niemczech.
Katarzyna Mackiewicz - Olszewska

W środę 18 października 2017 r. uczniowie CKZiU w Nowej Wsi uczestniczyli w spotkaniu z radcą prawnym panią Dorotą Nadolną – Jasińską. Pani prawnik przybliżyła uczniom klas pierwszych i drugich zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną i cywilną nieletnich. Młodzież poznała konsekwencje wybranych wykroczeń oraz niektóre zagadnienia Kodeksu Karnego i Cywilnego.

Czytaj więcej: Spotkanie uczniów Technikum z Radcą Prawnym
Ewa Malowaniec

Koncert życzeń dla pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, 13 października, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbył się uroczysty apel z okazji tego święta.
W uroczystości uczestniczyli nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji szkoły, emerytowani nauczyciele i pracownicy, uczniowie i rodzice młodzieży uczącej się w Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi. Wszystkich zgromadzonych powitała Pani Dyrektor Danuta Borowiec.

Czytaj więcej: Święto Edukacji - 2017
Katarzyna Smolarek, Marlena Chustecka

Pierwsze w tym roku szkolnym warsztaty florystyczne dla uczniów CKZiU w Nowej Wsi

Dnia 11.10.2017 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbyły się pierwsze w roku szkolnym 2017-2018 warsztaty florystyczne w ramach „Koła zainteresowań florystycznych”. Tematyką spotkania była florystyka funeralna, której podstawy zaprezentował gość specjalny - Pani Magdalena Kurek specjalizująca się w wykonywaniu kompozycji roślinnych. W warsztatach brali udział uczniowie klas I, II i III Technikum architektury krajobrazu, którzy po ciekawym pokazie wykonywali własne kompozycje florystyczne, związane z tematyką warsztatów.

Czytaj więcej: Warsztaty florystyczne dla uczniów CKZiU w Nowej Wsi
Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.