Aleksandra Krzyżanowska, Małgorzata Bosak

Wycieczka do Brukseli – nagrodą dla laureatki konkursu – uczennicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi!

Uczniowie Technikum im. T. Nocznickiego w CKZiU w Nowej Wsi, odnosząc sukcesy w olimpiadach i konkursach, zdobywają indeksy na renomowane wyższe uczelnie, uczestniczą w sympozjach naukowych, a także wyjeżdżają na wycieczki zagraniczne. Na zaproszenie europosła Zbigniewa Kuźmiuka, laureatka VI edycji konkursu "Żołnierze Wyklęci. Walka o Pamięć i Cześć" Aleksandra Krzyżanowska z klasy drugiej w zawodzie technik ekonomista, w nagrodę wzięła udział w 5-dniowej wycieczce do Brukseli w dniach 1- 5 czerwca. Uczestnikami wycieczki byli także laureaci konkursu „Wiedzy o Unii Europejskiej”.

Czytaj więcej: Wycieczka do Brukseli
Agnieszka Palacz

15 maja 2018 zostały ogłoszone wyniki wiosennej edycji Ogólnopolskiego Konkursu World of Languages Expert. Pierwsze miejsce zajął w naszej szkole Damian Dybcio z klasy II TES, na drugim uplasował się uczeń klasy II TES – Bartłomiej Przychodzień. Trzecie miejsce należało do Angeliki Wójcik z klasy II TES. Gratulujemy uzyskanych wyników.

Elżbieta Kapusta

Kolejny laureat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi!

przemek1W dniach 7-8 czerwca 2018 r. na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbywały się eliminacje centralne 42. edycji prestiżowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, której organizatorem jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, działający w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej: Kolejny laureat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Ewa Malowaniec

Po raz kolejny Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi gościło lokalną społeczność na Dniu Otwartym, 27 maja 2018 roku. Bogaty program przyciągnął uwagę wielu mieszkańców okolicznych miejscowości.

Priorytetem CKZiU w Nowej Wsi jest kształcenie wykwalifikowanych fachowców w różnych zawodach. Stąd ważnym elementem niedzielnego Dnia Otwartego była prezentacja kierunków kształcenia w szkołach dla młodzieży i w szkołach dla dorosłych, wchodzących w skład CKZiU.
Na starannie przygotowanych stoiskach promocyjnych można było poznać ofertę kierunków kształcenia, jakie mogą wybrać gimnazjaliści, a mianowicie: ogrodnik, technik ogrodnik o profilu logistyka produktów ogrodniczych, technik architektury krajobrazu z elementami florystyki, technik geodeta o profilu geoinformatyka, technik ekonomista o profilu menedżersko - prawnym, technik obsługi turystycznej o profilu stewardessa i pilot wycieczek, technik usług fryzjerskich z elementami wizażu i technik spedytor o profilu spedycja międzynarodowa. Każdy z tych kierunków gwarantuje możliwość zdobycia ciekawej pracy w przyszłości.

Czytaj więcej: Dzień Otwarty w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi pełen atrakcji.
Maria Kocewiak, Ewa Malowaniec

Aleksandra Krzyżanowska, uczennica klasy drugiej Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, kształcąca się w zawodzie technik ekonomista, została laureatką programu edukacji ekonomicznej - “Akademia Przedsiębiorczości” i zdobyła indeks Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie .
Akademia Przedsiębiorczości SGGW to program przeznaczony dla uczniów szkół średnich, prowadzony w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Celem Akademii jest przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, przedstawienie postaw przedsiębiorczych, wskazanie na konieczność rozwijania pomysłów innowacyjnych i aktywności edukacyjnej wśród młodych ludzi.

Czytaj więcej: Kolejna uczennica Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi zdobyła indeks wyższej...
Elżbieta Wojtera

Nowy sad w CKZiU w Nowej Wsi – ćwiczenia praktyczne uczniów technikum ogrodniczego w ramach Projektu ,,Inwestycja w przyszłość”
 W ramach Projektu ,,Inwestycja w przyszłość” realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbywa się szereg ciekawych kursów, szkoleń dla uczniów kształcących się w różnych zawodach.

Czytaj więcej: Nowy sad w CKZiU w Nowej Wsi
Admin

Drużyna z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi na Mazowieckim Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym

W dniach 12 – 13 maja 2018 r. drużyna z Technikum im. T. Nocznickiego w Nowej Wsi w składzie: Julia Siedlecka, Klaudia Bińkiewicz i Kacper Neska z klasy pierwszej w zawodach technik architektury krajobrazu i technik spedytor pod opieką Anny Dacki, wzięła udział w Mazowieckim Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym, który odbył się na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i CKZiU w Nowej Wsi. Uczniowie musieli zmierzyć się z kilkoma konkurencjami – zarówno sprawnościowymi jak i teoretycznymi.

Czytaj więcej: Drużyna z CKZiU w Nowej Wsi na Mazowieckim Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym
Ewa Malowaniec

Pożegnanie absolwentów Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

27 kwietnia 2018 roku był dla uczniów klas czwartych Technikum, kształcących się w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista i technik obsługi turystycznej, ostatnim dniem nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły rozpoczęło się o godz.10.30.

Czytaj więcej: Pożegnanie absolwentów Technikum w CKZiU w Nowej Wsi.
Ewa Malowaniec

Kolejny sukces Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

W dniu 20 kwietnia 2018 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się eliminacje okręgowe XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Przemysław Dziubiński - uczeń IV klasy Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, kształcący się w zawodzie technik ogrodnik, wykazał się ogromną wiedzą, o czym świadczy uzyskana przez niego punktacja. Przemek uzyskał 94 punkty i zajął pierwsze miejsce w tegorocznych eliminacjach okręgowych Olimpiady w bloku ogrodnictwo. Zdobył cenne nagrody rzeczowe i zakwalifikował się do Eliminacji Centralnych XLII OWiUR. W dniach 7 - 8 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Przemek będzie walczył o kolejne zaszczytne tytuły i nagrodę finansową.
Serdecznie gratulujemy Przemkowi i życzymy mu dalszych sukcesów. Obejrzyj zdjęcia z Olimpiady na agropolska.pl

Czytaj więcej: Zwycięski Przemek
Ireneusz Makulski

W dniu 20 kwietnia 2018 r. odbyły się spotkania przedstawicieli firm Promodis i Agrobard z uczniami technikum ogrodniczego oraz słuchaczami kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodzie ogrodnik. Ciekawe pokazy w zakresie nowych narzędzi do cięcia sadów firmy Campaniola poprowadził p. Piotr Głogowski z firmy Agrobard. Prezentowane były podczas pracy sekatory pneumatyczne, dwuręczne oraz elektryczne.

Czytaj więcej: Ciekawe pokazy dla uczniów i słuchaczy w CKZiU
Katarzyna Smolarek

Długi weekend majowy tuż tuż. Tymczasem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi wychodzi naprzeciw zagrożeniom związanym z uczestnictwem w ruchu drogowym, z którym mamy do czynienia na co dzień. 18 kwietnia bieżącego roku w CKZiU w Nowej Wsi, dzięki współpracy ze szkołą nauki jazdy „Stańczyk” w Warce oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Radomiu, odbyło się spotkanie przeznaczone dla uczniów szkoły. Uroczyście rozpoczął je Pan Zbigniew Mazurkiewicz, natomiast w roli prowadzącego wystąpił Pan Mariusz Sztal.

Czytaj więcej: Moda na bezpieczeństwo.
Admin

18 kwietnia 2018r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbyło się spotkanie szkoleniowe, zatytułowane „ABC prawa”. Spotkanie poprowadził adwokat Marcin Białecki, który szczegółowo omówił zagadnienia dotyczące podstawowych praw ucznia, konsumenta. Pouczył również, gdzie należy szukać pomocy w przypadku, kiedy nasze prawa są naruszane. Uczniowie z zaciekawieniem przysłuchiwali się wykładowi adwokata, poznali akty prawne regulujące sytuację prawną oraz wspólnie z prowadzącym przypomnieli prawa i obowiązki ucznia. Poruszono także tematykę związaną z ponoszeniem odpowiedzialności za własne czyny. Ciekawostką dla młodzieży okazało się również funkcjonowanie sądu oraz przebieg procesu sądowego. Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi otrzymali ciekawą lekcję prawa, która z pewnością zaowocuje w przyszłości. Zdjęcia ze spotkania.

Ewa Malowaniec

Uczniowie klas trzecich gimnazjum dokonują wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej po zapoznaniu się z ofertą wielu szkół. W podjęciu decyzji mogą pomóc dni otwarte, organizowane przez licea, technika i szkoły branżowe.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi zorganizowało dni otwarte dla gimnazjalistów 21 marca oraz 13 i 14 kwietnia 2018 roku.
Już pierwsze wrażenie po przekroczeniu progu budynku szkoły było pozytywne – młodzież chwaliła czystość i przestronność sal i korytarzy szkolnych. Jednak naszym największym atutem jest bogata oferta kierunków kształcenia, jakie mogą wybrać gimnazjaliści – ogrodnik, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik geodeta, technik ekonomista, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy technik fryzjer i technik spedytor. Każdy z tych kierunków jest ciekawy i gwarantuje możliwość zdobycia ciekawej pracy w przyszłości. 

Czytaj więcej: Dni Otwarte w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi
Copyright © 2019 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.