Małgorzata Bosak

W ciekawej lekcji historii uczestniczyli 6 grudnia uczniowie klas: II Technikum Ekonomicznego/Technik Spedytor i II Technikum Ogrodniczego, zwiedzając Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, które pełni nie tylko funkcję placówki muzealnej ale jest też pomnikiem i symbolem. Gmach muzeum powstał w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej Warszawy, zwanej Dzielnicą Północną. Po wejściu do budynku muzeum, ogromne wrażenie zrobił na nas ,,przerzucony'' most, który uosabia misję muzeum: budowania mostów między ludźmi, między kulturami, między przeszłością i przyszłością.

Czytaj więcej: Wycieczka do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Maria Kocewiak

Zwycięska Paulina prezentuje swój projekt na inauguracji
XXI edycji konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?”

Dnia 8 grudnia 2017 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca XXI edycję Konkursu Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?. Uroczystość rozpoczęła się od powitania uczestników przez prof. dr. hab. Kazimierza Tomalę z SGGW w Warszawie i Mateusza Lewandowskiego z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.

Czytaj więcej: Zwycięska Paulina
Agnieszka Palacz

Finał Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych w Grójcu

W dniu 8 grudnia 2017r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli razem z panią dyrektor Anną Dacką w uroczystości Dnia Języków Obcych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu, podczas którego nastąpiło wręczenie nagród laureatom Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Konkurs na etapie powiatowym polegał na rozwiązaniu testu składającego się z zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru z zakresu znajomości kultury, literatury, języka, historii i geografii krajów anglojęzycznych, w tym Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Nowej Zelandii. Arkadiusz Korbiń – uczeń klasy II TS zajął 2, Anglika Wójcik – uczennica klasy IITA – 3 miejsce. Gratulujemy tak dobrej wiedzy na temat krajów anglojęzycznych. Obejrzyj zdjęcia.

Paulina Kopczyńska

Jak co roku, imieniny Mikołaja w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi obchodzone były „na słodko”.
Uczniowie naszej szkoły zostali zaskoczeni podczas lekcji. Do każdej klasy wpadła zgrana mikołajowa ekipa w składzie: dwóch świętych Mikołajów (Kamil Jagiełło oraz Marcin Strulak z klasy IV technikum ogrodniczego) oraz trzy śnieżynki (Klaudia Bińkiewicz i Patrycja Kępka z klasy I łączonej technikum architektury krajobrazu i technikum spedycyjnego oraz Justyna Jakubczak z klasy I technikum ogrodniczego). Mikołajkowy zespół rozdawał wszystkim grzecznym uczniom (oraz nauczycielom!) słodkie upominki. Mikołaje mieli jednak ze sobą na wszelki wypadek rózgę! Uczniowie usłyszeli mikołajkowe życzenia w żartobliwiej formie i cały dzień upłynął w przyjemnej, zabawnej atmosferze.
Tegoroczne Mikołajki zostały przygotowane przez Samorząd Szkolny CKZiU w Nowej Wsi z pomocą opiekuna, pani Marii Kocewiak.

Anna Dacka

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

W dniu 1 grudnia 2017 r. w siedzibie Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w nauce najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Może je uzyskać tylko jeden uczeń z danej szkoły, który musi spełnić określone przepisami prawa wymagania, między innymi otrzymać promocję z wyróżnieniem – średnia ocen nie niższa niż 4,75. W tym roku stypendium otrzymało 67 uczniów z terenu Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Czytaj więcej: Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Moniki
Maria Kocewiak

Uczniowie CKZiU w Nowej Wsi już po raz trzeci uczestniczą w projekcie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”, który ma na celu przybliżyć tematykę ubezpieczeń społecznych uczniom szkół ponadgimnazjalnych.
Zwieńczeniem projektu jest Ogólnopolska Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych, realizowana pod hasłem "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". W etapie szkolnym, który odbył się 27 listopada 2017, uczniowie musieli udzielić odpowiedzi na 20 pytań jednokrotnego wyboru. Najwyższy wynik uzyskali:

Czytaj więcej: Lekcje z ZUS
Maria Kocewiak

Uczniowie Centrum Ksztłcenia Zawodowego i Ustawicznego uczestniczą w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa” dla szkół ponadgimnazjalnych, organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Celem programu jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, a także podniesienie poziomu wiedzy wśród młodzieży szkolnej i akademickiej z zakresu prawnej ochrony pracy i bezpieczeństwa pracy.

Czytaj więcej: Kultura bezpieczeństwa
Katarzyna Smolarek, Paulina Kopczyńska

deuladeulaNauczyciele, pracujący w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi stale doskonalą swoje umiejętności i poszerzają wiedzę. W listopadzie 2017 r. pani Katarzyna Smolarek wraz z grupą nauczycieli z różnych szkół o profilu ogrodniczym i rolniczym uczestniczyła w dwutygodniowym wyjeździe studyjnym do Niemiec. Celem wyjazdu było poznanie systemu dualnego w kształceniu zawodowym uczniów niemieckich szkół.

Czytaj więcej: Nauczyciel CKZiU z wizytą studyjną w DOULA w Niemczech
Jacek Domański

Młodzież klas I, II i III technikum w zawodzie technik ogrodnik w dniu 21 listopada odwiedziła Kielce, aby obejrzeć maszyny i nowe technologie w produkcji owoców i warzyw oraz wziąć udział w Ekonomicznej Konferencji Sadowniczo – Warzywniczej. Uczniowie wysłuchali wykładów pana Mariana Borka z MRiRW o sytuacji producentów owoców i warzyw w kontekście działań podejmowanych przez Ministerstwo na rzecz wsparcia tego sektora, oraz profesora Eberharda Makosza sytuacji na unijnym rynku jabłkowym.

Czytaj więcej: Uczniowie CKZiU na Targach Technologii Sadowniczych i Warzywniczych HORTI TECH
Małgorzata Bosak

paulinakepka dyplom

Paulina Kępka, uczennica klasy IV Technikum Ekonomicznego osiągnęła wielki sukces, zajmując IV miejsce w Olimpiadzie: „Powiat grójecki moja mała Ojczyzna”, organizowanej przez ZSP Jasieniec, pod patronatem Starostwa Powiatowego w Grójcu.
W Olimpiadzie 17 listopada, wzięło udział 25 uczniów z 5 szkół średnich powiatu grójeckiego. Naszą szkołę reprezentowała mocna drużyna z klasy IV Technikum Ekonomicznego w składzie: Paulina Cupryjak, Bożena Czarnecka, Paulina Kępka, Dominika Michalak, Marta Szymańska.
Uczniowie zmagali się z rozwiązaniem testu składającego się z 40 pytań. Test sprawdzał wiadomości z zakresu historii i ekonomii naszego regionu. Gratulujemy Paulinie zajęcia IV miejsca! ! Obejrzyj zdjęcia.

Joanna Cieślik, Alina Majewska

W dniu 9 listopada uczniowie klasy III TEA oraz klasy IV TAO pod opieką pani Aliny Majewskiej, pani Doroty Chlebowskiej i pani Joanny Cieślik udali się do Warszawy, aby lepiej poznać Stare Miasto. Trasę naszej wędrówki rozpoczęliśmy od spotkania z panią przewodnik na Placu Zamkowym. Tam usłyszeliśmy historię jednego z bardziej charakterystycznych symboli stolicy - Kolumny Zygmunta III Wazy. Następnie udaliśmy się na spacer w kierunku Krakowskiego Przedmieścia.

Czytaj więcej: Wycieczka na Stare Miasto
Małgorzata Bosak

W 99 rocznicę odzyskania Niepodległości, 10 listopada, w naszej szkole, odbyła się uroczysta akademia. Program artystyczny pt. ”Polska Droga do Wolności’’ przedstawiał losy Polaków od czasów rozbiorów, poprzez powstania narodowe w XIX wieku, czasy I wojny światowej aż po upragniony dzień odzyskania Niepodległości w 1918 roku. Polakom nie było dane długo cieszyć się wolnością: nastały czasy II wojny światowej, czasy PRL, aż do pełnej suwerenności w 1989 roku. Młodzież przedstawiła wybrane wątki tych wydarzeń. Program przygotowały klasy: II Technikum Architektury Krajobrazu, II Technikum Ekonomicznego/ Technik Spedytor, II Technikum Ogrodniczego, pod opieką nauczycieli: p. Małgorzaty Bosak i p. Barbary Kaczmarczyk.

Czytaj więcej: Święto Niepodległości
Ewa Malowaniec

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi na Jabłkowym Szlaku.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi aktywnie uczestniczy w projekcie „Jabłkowa Warka – Owoc Naszej Pasji”, realizowanym w ramach Programu Partnerstwa PAFW ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt, zainicjowany przez grupę liderów ze Stowarzyszenia W.A.R.K.A., Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Lokalnego KULTYWATOR z Bończy, Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Lokalnej ANIMATOR, Publicznej Szkoły Podstawowej w Konarach oraz Gminną Instytucję Kultury – Dworek na Długiej, ma na celu uczynić z jabłka symbol gminy Warka.

Czytaj więcej: CKZiU w Nowej Wsi na Jabłkowym Szlaku.
Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.