Paulina Kopczyńska

Duzi czytają małym uczniowie technikum Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi czytają przedszkolakom.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, 13 grudnia 2017 r. (środa) uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi wybrali się do sąsiadującej placówki, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, by tam poczytać świąteczne bajki najmłodszym.

Czytaj więcej: Duzi czytają małym
Ewa Markiewicz

Niesamowite spotkanie uczniów CKZiU w Nowej Wsi z dr. Remigiuszem Matyjasem

W przedświątecznym nastroju 13 grudnia 2017r. uczniowie CKZiU w Nowej Wsi z klas pierwszych kształcących się w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu i technik spedytor, uczestniczyli w niezwykłym spotkaniu z regionalistą panem Remigiuszem Matyjasem. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej budynku bursy szkolnej. Podczas spotkania młodzież wysłuchała prelekcji o regionie grójeckim i patronie Szkoły – Tomaszu Nocznickim. Okazją do takiej lekcji była 73 rocznica śmierci Tomasza Nocznickiego. Pierwszoklasiści przygotowali ciekawą wystawę o Patronie.

Czytaj więcej: Spotkanie z dr. Remigiuszem Matyjasem
Admin

90 Akcja HDK w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Nowej Wsi zakończona sukcesem!

8 grudnia (piątek) 2017 roku upłynął w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi pod znakiem honorowego krwiodawstwa. Już po raz dziewięćdziesiąty w naszej placówce zorganizowano akcję zbiórki krwi. Oddać krew mogli wszyscy pełnoletni uczniowie naszej szkoły, a także absolwenci i pracownicy.
Tego dnia dopisała bardzo wysoka frekwencja osób zainteresowanych zbiórką. Z 33 chętnych do wzięcia udziału w akcji, krew ostatecznie oddało 25 osób, co daje 11,25 l. Powoli zbliżamy się już do jubileuszowego tysiąca litrów krwi, oddanych przez uczniów, absolwentów i pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi!
Dziękujemy serdecznie wszystkim Honorowym Krwiodawcom! Obejrzyj zdjęcia.

Małgorzata Bosak

W ciekawej lekcji historii uczestniczyli 6 grudnia uczniowie klas: II Technikum Ekonomicznego/Technik Spedytor i II Technikum Ogrodniczego, zwiedzając Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, które pełni nie tylko funkcję placówki muzealnej ale jest też pomnikiem i symbolem. Gmach muzeum powstał w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej Warszawy, zwanej Dzielnicą Północną. Po wejściu do budynku muzeum, ogromne wrażenie zrobił na nas ,,przerzucony'' most, który uosabia misję muzeum: budowania mostów między ludźmi, między kulturami, między przeszłością i przyszłością.

Czytaj więcej: Wycieczka do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Maria Kocewiak

Zwycięska Paulina prezentuje swój projekt na inauguracji
XXI edycji konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?”

Dnia 8 grudnia 2017 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca XXI edycję Konkursu Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?. Uroczystość rozpoczęła się od powitania uczestników przez prof. dr. hab. Kazimierza Tomalę z SGGW w Warszawie i Mateusza Lewandowskiego z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.

Czytaj więcej: Zwycięska Paulina
Agnieszka Palacz

Finał Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych w Grójcu

W dniu 8 grudnia 2017r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli razem z panią dyrektor Anną Dacką w uroczystości Dnia Języków Obcych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu, podczas którego nastąpiło wręczenie nagród laureatom Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Konkurs na etapie powiatowym polegał na rozwiązaniu testu składającego się z zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru z zakresu znajomości kultury, literatury, języka, historii i geografii krajów anglojęzycznych, w tym Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Nowej Zelandii. Arkadiusz Korbiń – uczeń klasy II TS zajął 2, Anglika Wójcik – uczennica klasy IITA – 3 miejsce. Gratulujemy tak dobrej wiedzy na temat krajów anglojęzycznych. Obejrzyj zdjęcia.

Paulina Kopczyńska

Jak co roku, imieniny Mikołaja w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi obchodzone były „na słodko”.
Uczniowie naszej szkoły zostali zaskoczeni podczas lekcji. Do każdej klasy wpadła zgrana mikołajowa ekipa w składzie: dwóch świętych Mikołajów (Kamil Jagiełło oraz Marcin Strulak z klasy IV technikum ogrodniczego) oraz trzy śnieżynki (Klaudia Bińkiewicz i Patrycja Kępka z klasy I łączonej technikum architektury krajobrazu i technikum spedycyjnego oraz Justyna Jakubczak z klasy I technikum ogrodniczego). Mikołajkowy zespół rozdawał wszystkim grzecznym uczniom (oraz nauczycielom!) słodkie upominki. Mikołaje mieli jednak ze sobą na wszelki wypadek rózgę! Uczniowie usłyszeli mikołajkowe życzenia w żartobliwiej formie i cały dzień upłynął w przyjemnej, zabawnej atmosferze.
Tegoroczne Mikołajki zostały przygotowane przez Samorząd Szkolny CKZiU w Nowej Wsi z pomocą opiekuna, pani Marii Kocewiak.

Anna Dacka

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

W dniu 1 grudnia 2017 r. w siedzibie Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w nauce najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Może je uzyskać tylko jeden uczeń z danej szkoły, który musi spełnić określone przepisami prawa wymagania, między innymi otrzymać promocję z wyróżnieniem – średnia ocen nie niższa niż 4,75. W tym roku stypendium otrzymało 67 uczniów z terenu Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Czytaj więcej: Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Moniki
Maria Kocewiak

Uczniowie CKZiU w Nowej Wsi już po raz trzeci uczestniczą w projekcie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”, który ma na celu przybliżyć tematykę ubezpieczeń społecznych uczniom szkół ponadgimnazjalnych.
Zwieńczeniem projektu jest Ogólnopolska Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych, realizowana pod hasłem "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". W etapie szkolnym, który odbył się 27 listopada 2017, uczniowie musieli udzielić odpowiedzi na 20 pytań jednokrotnego wyboru. Najwyższy wynik uzyskali:

Czytaj więcej: Lekcje z ZUS
Maria Kocewiak

Uczniowie Centrum Ksztłcenia Zawodowego i Ustawicznego uczestniczą w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa” dla szkół ponadgimnazjalnych, organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Celem programu jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, a także podniesienie poziomu wiedzy wśród młodzieży szkolnej i akademickiej z zakresu prawnej ochrony pracy i bezpieczeństwa pracy.

Czytaj więcej: Kultura bezpieczeństwa
Katarzyna Smolarek, Paulina Kopczyńska

deuladeulaNauczyciele, pracujący w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi stale doskonalą swoje umiejętności i poszerzają wiedzę. W listopadzie 2017 r. pani Katarzyna Smolarek wraz z grupą nauczycieli z różnych szkół o profilu ogrodniczym i rolniczym uczestniczyła w dwutygodniowym wyjeździe studyjnym do Niemiec. Celem wyjazdu było poznanie systemu dualnego w kształceniu zawodowym uczniów niemieckich szkół.

Czytaj więcej: Nauczyciel CKZiU z wizytą studyjną w DOULA w Niemczech
Jacek Domański

Młodzież klas I, II i III technikum w zawodzie technik ogrodnik w dniu 21 listopada odwiedziła Kielce, aby obejrzeć maszyny i nowe technologie w produkcji owoców i warzyw oraz wziąć udział w Ekonomicznej Konferencji Sadowniczo – Warzywniczej. Uczniowie wysłuchali wykładów pana Mariana Borka z MRiRW o sytuacji producentów owoców i warzyw w kontekście działań podejmowanych przez Ministerstwo na rzecz wsparcia tego sektora, oraz profesora Eberharda Makosza sytuacji na unijnym rynku jabłkowym.

Czytaj więcej: Uczniowie CKZiU na Targach Technologii Sadowniczych i Warzywniczych HORTI TECH
Małgorzata Bosak

paulinakepka dyplom

Paulina Kępka, uczennica klasy IV Technikum Ekonomicznego osiągnęła wielki sukces, zajmując IV miejsce w Olimpiadzie: „Powiat grójecki moja mała Ojczyzna”, organizowanej przez ZSP Jasieniec, pod patronatem Starostwa Powiatowego w Grójcu.
W Olimpiadzie 17 listopada, wzięło udział 25 uczniów z 5 szkół średnich powiatu grójeckiego. Naszą szkołę reprezentowała mocna drużyna z klasy IV Technikum Ekonomicznego w składzie: Paulina Cupryjak, Bożena Czarnecka, Paulina Kępka, Dominika Michalak, Marta Szymańska.
Uczniowie zmagali się z rozwiązaniem testu składającego się z 40 pytań. Test sprawdzał wiadomości z zakresu historii i ekonomii naszego regionu. Gratulujemy Paulinie zajęcia IV miejsca! ! Obejrzyj zdjęcia.

Joanna Cieślik, Alina Majewska

W dniu 9 listopada uczniowie klasy III TEA oraz klasy IV TAO pod opieką pani Aliny Majewskiej, pani Doroty Chlebowskiej i pani Joanny Cieślik udali się do Warszawy, aby lepiej poznać Stare Miasto. Trasę naszej wędrówki rozpoczęliśmy od spotkania z panią przewodnik na Placu Zamkowym. Tam usłyszeliśmy historię jednego z bardziej charakterystycznych symboli stolicy - Kolumny Zygmunta III Wazy. Następnie udaliśmy się na spacer w kierunku Krakowskiego Przedmieścia.

Czytaj więcej: Wycieczka na Stare Miasto
Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.