Admin

21 października 2017 dzięki firmie Agrobard odbył się pokaz uprawy gleby broną wirnikową firmy KUHN zagrgatowanej z ciągnikiem New Holland T4030N. Słuchacze Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych kwalifikacji R.05 mogli nie tylko zobaczyć pracę agregatu, a także sprawdzić jak się pracuje takim zestawem.

Dziękujemy panu Andrzejowi Skronikowi współwłaścicielowi firmy AGROBARD za udostępnienie sprzętu.

Ewa Malowaniec

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi kształci uczniów w Niemczech.

Kolejny raz uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi uczestniczyli w zagranicznym stażu zawodowym w Niemczech.
Młodzież wzięła udział w projekcie pod nazwą „Kształcenie praktyczne w licencjonowanych gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii,” - nr umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025012, którego beneficjentem jest Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu. Kształcenie zostało dofinansowane w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025012 i zrealizowanego na zasadach programu ERASMUS+, przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie.

Czytaj więcej: CKZiU w Nowej Wsi kształci uczniów w Niemczech.
Katarzyna Mackiewicz - Olszewska

W środę 18 października 2017 r. uczniowie CKZiU w Nowej Wsi uczestniczyli w spotkaniu z radcą prawnym panią Dorotą Nadolną – Jasińską. Pani prawnik przybliżyła uczniom klas pierwszych i drugich zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną i cywilną nieletnich. Młodzież poznała konsekwencje wybranych wykroczeń oraz niektóre zagadnienia Kodeksu Karnego i Cywilnego.

Czytaj więcej: Spotkanie uczniów Technikum z Radcą Prawnym
Ewa Malowaniec

Koncert życzeń dla pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, 13 października, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbył się uroczysty apel z okazji tego święta.
W uroczystości uczestniczyli nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji szkoły, emerytowani nauczyciele i pracownicy, uczniowie i rodzice młodzieży uczącej się w Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi. Wszystkich zgromadzonych powitała Pani Dyrektor Danuta Borowiec.

Czytaj więcej: Święto Edukacji - 2017
Katarzyna Smolarek, Marlena Chustecka

Pierwsze w tym roku szkolnym warsztaty florystyczne dla uczniów CKZiU w Nowej Wsi

Dnia 11.10.2017 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbyły się pierwsze w roku szkolnym 2017-2018 warsztaty florystyczne w ramach „Koła zainteresowań florystycznych”. Tematyką spotkania była florystyka funeralna, której podstawy zaprezentował gość specjalny - Pani Magdalena Kurek specjalizująca się w wykonywaniu kompozycji roślinnych. W warsztatach brali udział uczniowie klas I, II i III Technikum architektury krajobrazu, którzy po ciekawym pokazie wykonywali własne kompozycje florystyczne, związane z tematyką warsztatów.

Czytaj więcej: Warsztaty florystyczne dla uczniów CKZiU w Nowej Wsi
Małgorzata Bosak

Uczniowie Technikum im. T. Nocznickiego w Nowej Wsi uczcili pamięć Pułaskiego

W pięknej scenerii parku na Winiarach, w asyście licznych pocztów sztandarowych reprezentujących urzędy, organizacje, instytucje i szkoły, 11 października 2017 r. odbył się Dzień Kazimierza Pułaskiego, w 238. rocznicę śmierci Patrona Muzeum. Naszą szkołę reprezentowała dyrektor CKZiU pani Danuta Borowiec wraz z delegacją uczniów.

Czytaj więcej: Uczniowie CKZiU w Nowej Wsi uczcili pamięć Pułaskiego
Admin

Jesteśmy dumni! 12 uczniów Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi na Liście rankingowej w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych".
Już po raz trzeci uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi zostaną stypendystami projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Dwunastu uczniów złożyło aplikacje i wszyscy znaleźli się na opublikowanej Liście rankingowej uczniów ubiegających się o stypendium w roku szkolnym 2017/2018.

Czytaj więcej: Projekt „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych"
Agnieszka Palacz

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych w tym roku wcześniej niż zwykle

9 października 2017 r. odbył się w naszej szkole etap szkolny Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Do konkursu przystąpiło łącznie 18 osób z klas drugich i czwartych  kształcących się w zawodach technik architektury krajobrazu, technik spedytor i technik ekonomista, technik ogrodnik. Uczniowie mieli wykazać się znajomością kultury, polityki, geografii i historii takich krajów anglojęzycznych jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Australia, Kanada, Nowa Zelandia. W ciągu 45 minut rozwiązywali test wyboru składający się z 51 pytań. Najlepsi – Angelika Wójcik z klasy II TA, Arkadiusz Korbiń i Katarzyna Sawicka z klasy II TS – zakwalifikowali się do etapu powiatowego konkursu, który odbędzie się 6 listopada o godzinie 11.45 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu.  Gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy powodzenia na szczeblu powiatowym.

Patrycja Kępka

Wszystkim uczniom, rozpoczynającym naukę w nowej szkole, towarzyszy lęk przed przyszłością. Wchodząc w mury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, większość uczniów klas pierwszych była sceptycznie nastawiona, jednak z każdym dniem okazywało się, że ich obawy były bezpodstawne. Pierwszoklasiści szybko zaaklimatyzowali się w nowym otoczeniu.

Czytaj więcej: Integracja pełną parą!
Katarzyna Smolarek

Rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach dla dorosłych w CKZiU w Nowej Wsi
W dniu 22 października w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych uroczyście przywitali nowy rok szkolny 20017/2018. W inauguracji roku szkolnego wzięli udział słuchacze grup rozpoczynający naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Pani dyrektor Danuta Borowiec serdecznie powitała obecnych nauczycieli i zgromadzonych słuchaczy, życząc im samych sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym.

Czytaj więcej: Rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach dla dorosłych
Ewa Malowaniec

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi uczestniczyło w Dożynkach Powiatu Grójeckiego.

Dożynki to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Uroczystość łączy obrzędy religijne z festynem o charakterze ludowym. Tegoroczne Dożynki Powiatu Grójeckiego odbyły się 3 września w Lewiczynie.

Czytaj więcej: Dożynki Powiatu Grójeckiego
Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.