Admin

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, 13 października, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbył się uroczysty apel z okazji tego święta.
Z powodu restrykcji, wynikających z pandemii COVID-19, uroczystość miała inny, niż dotychczas, przebieg. Z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego uczestniczyli w niej nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji szkoły, delegacje uczniów klas pierwszych Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi. Wszystkich zgromadzonych powitała Pani Dyrektor Anna Dacka.

Czytaj więcej: Dzień Edukacji Narodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi
Małgorzata Bosak

W ramach obchodów Dni Pamięci Pawiaka, uczniowie klasy II Technikum Spedycyjnego CKZiU w Nowej Wsi, wraz z opiekunami p. Małgorzatą Bosak i p. Anną Wiktorowską, odwiedzili 7 października 2020r. Muzeum Więzienia Pawiak. Celem przewodnim Muzeum jest kultywowanie pamięci o martyrologii i bohaterstwie osób osadzonych w murach dawnego warszawskiego wiezienia z czasów okupacji niemieckiej 1939 -1944.

Czytaj więcej: Udział uczniów Technikum CKZiU w Dniach Pamięci Pawiaka
Magdalena Kmidowska

Akcja HDK - 1 październik 2020W czwartek, 1 października, odbyła się pierwsza w roku szkolnym 2020/21 akcja honorowego krwiodawstwa! Uczniowie, pracownicy, absolwenci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi oraz pozostali chętni oddawali krew na rzecz wieloletniego pracownika naszej szkoły, emerytowanego nauczyciela - pana Jerzego Kaźmierczaka. Łącznie w akcji udział wzięło 21 osób (spośród ponad trzydziestu chętnych), co dało niemal 10 litrów krwi! Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami bezpieczeństwa. Zobacz więcej zdjęć ...
Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom!

Alina Majewska

Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.
W tym roku już po raz 27 Fundacja Nasza Ziemia koordynowała największą polską akcję ekologiczną: Sprzątanie Świata. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. „Sprzątanie Świata” to wspólna lekcja, której celem jest uczenie dorosłych i dzieci poszanowania środowiska, promowanie niewyrzucania śmieci do lasu, selektywnej zbiórki odpadów i uświadamianie ludziom, że to od ich działań zależy, czy degradacja środowiska będzie postępować, czy nie. Nie zapominajmy, że Ziemia to nasz wspólny dom, o który wszyscy powinniśmy dbać. W dniu 23 września uczniowie naszej szkoły, podobnie jak w latach poprzednich, przyłączyli się do akcji „Sprzątanie Świata”. Młodzi miłośnicy przyrody z klasy I TET oraz klasy IITO 5 pod opieką nauczycieli: p. Patrycji Zielińskiej, p. Magdaleny Kmidowskiej oraz p. Karola Olszówki wyposażeni w jednorazowe rękawiczki i worki sprzątali teren wokół szkoły, internatu, boisko szkolne i parkingi. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji. Zapraszamy za rok.

Admin

Koncepcja pracy szkoly 2020 2025Zespół ds. ewaluacji Koncepcji Pracy Szkoły i opracowania Koncepcji na lata 2020 – 2025 informuje, że w najbliższym czasie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi przeprowadzone zostaną badania w celu zgromadzenia informacji służących do opracowania ww. dokumentów. Wszystkich rodziców, nauczycieli, słuchaczy i uczniów zachęcamy do współpracy oraz dzielenia się własnymi spostrzeżeniami.

Ewa Malowaniec, Paulina Kopczyńska

Uczniowie Technikum Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi laureatami Stypendium Starosty Grójeckiego!
17 września 2020 r. naszą szkołę odwiedził Starosta Grójecki, pan Krzysztof Ambroziak. Towarzyszył mu pan Jan Madej, – Przewodniczący Powiatowej Rady Mazowieckiej Izby Rolniczej i Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji Rady Powiatu Grójeckiego wraz z przedstawicielami wydziału promocji Starostwa Powiatowego w Grójcu. Wizyta zacnych gości związana była z wręczeniem uczniom naszego Technikum stypendium za wysokie wyniki w nauce, które uczniowie pobierać będą przez cały rok szkolny 2020/21.

Czytaj więcej: Uczniowie Technikum CKZiU w Nowej Wsi laureatami Stypendium Starosty Grójeckiego!
Ewa Malowaniec

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi na Dożynkach Powiatu Grójeckiego.

11492 fotoCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi od kilku lat uczestniczy w uroczystościach dożynkowych w Lewiczynie, organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Grójcu. W tym roku, w związku z pandemią, wydarzenie to zaplanowano z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i w ograniczonym zakresie. Decyzją organizatorów – Powiatu Grójeckiego i Gmin – 6 września 2020 roku odbyła się wyłącznie Msza Dożynkowa w Lewiczynie, celebrowana przez kardynała Kazimierza Nycza.

Czytaj więcej: Dożynki Powiatowe - Lewiczyn 2020
Admin

Szanowni Państwo,
Słuchacze szkół dla dorosłych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Zajęcia w roku szkolnym 2020-21 rozpoczynają się 12 września 2020 o godzinie 8.45 wg planu, który jest na stronie szkoły w zakładce słuchacz. W zakładce słuchacz jest: terminarz zjazdów, wykaz egzaminów w LO, godziny zajęć i przerw i inne informacje.

Czytaj więcej: Rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach dla dorosłych
Admin

Powiat Grójecki otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Czytaj więcej...

Copyright © 2021 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.