Katarzyna Smolarek

Kolejny uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi zdobył indeks wyższej uczelni!

W dniu 21 kwietnia br. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się eliminacje okręgowe XLI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Karol Osiak - uczeń IV klasy Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, kształcący się w zawodzie technik ogrodnik, wykazał się ogromną wiedzą, o czym świadczy uzyskana przez niego punktacja. Karol zajął zaszczytne drugie miejsce w tegorocznej edycji olimpiady w bloku ogrodnictwo z wynikiem 96,5 pkt. Tym samym uzyskał indeks Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz jako jeden z laureatów olimpiady weźmie udział w finale OWiUR, który odbędzie się w dniach 2-3 czerwca w Kijanach (Lubelskie).
Serdecznie gratulujemy Karolowi i życzymy mu dalszych sukcesów w nauce i życiu osobistym.

Ewa Malowaniec

Pożegnanie absolwentów Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.


28 kwietnia 2017 roku był dla uczniów klas czwartych Technikum, kształcących się w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu i technik geodeta, ostatnim dniem nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły rozpoczęło się o godz.12.00.

Czytaj więcej: Zakończenie roku szkolnego maturzystów rocznik 2013-2017.
Agnieszka Palacz

26 kwietnia 2017 r. odbył się w CKZiU w Nowej Wsi etap szkolny Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Był to test sprawdzający wiedzę z zakresu polityki, gospodarki, kultury, zwyczajów, historii krajów anglojęzycznych – Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii. Test zadań jednokrotnego wyboru trwał 45 minut. Zwycięzcy konkursu na etapie szkolnym to: Marta Szymańska – III TE, 100%, Mateusz Horosz – I TE, 97%, Paulina Kępka – III TE, 97%. Ci uczniowie zaklasyfikowali się do kolejnego etapu, który miał miejsce 23 maja 2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu. Uczeń naszej szkoły – Mateusz Horosz – zajął drugie miejsce w konkursie na etapie powiatowym. Życzymy dalszych sukcesów.

Agnieszka Palacz

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych DACH po raz kolejny w naszej szkole.

25 kwietnia 2017 r. odbył się w naszej szkole etap szkolny Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych DACH. Konkursowicze mieli za zadanie rozwiązać test z zakresu wiedzy o geografii, kulturze, zwyczajach, społeczeństwie, nauce i technice karajów niemieckojęzycznych - Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Lichtensteinie. Zwycięzcą konkursu został Przemysław Dziubiński - uczeń klasy III TAO. Uczeń będzie reprezentował szkołę w etapie powiatowym konkursu.

Marlena Górecka

Ciekawa lekcja dla uczniów CKZiU w Nowej Wsi prowadzona przez wykładowców UTH w Radomiu.

24 kwietnia 2017 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego gościliśmy Panią dr Ewę Ferensztajn – Galardos z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. Pani Ewa przeprowadziła prelekcję , w której uczestniczyli uczniowie klasy pierwszej technikum spedycyjnego.

Czytaj więcej: Ciekawa lekcja dla uczniów
Admin

W dniu 24.IV.2017 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbyło się szkolenie dotyczące stosowania środków ochrony roślin firmy DuPont Poland Sp. z o.o. Szkolenie przeprowadził menager Paweł Prokop – absolwent naszej szkoły.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas technikum ogrodniczego i technikum architektury krajobrazu.

Czytaj więcej: Poznajemy nowe produkty…
Admin

„Racjonalna gospodarka wodą – ustalanie dawek nawadniania” to temat wykładu dla słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w CKZiU w Nowej Wsi, który się odbył 23 kwietnia 2017 r. Wykład poprowadził dr inż. Rafał Wawer pracownik Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (IUNG-PIB w Puławach). 

Czytaj więcej: Racjonalna gospodarka wodą
Maria Kocewiak

Uczniowie klasy II I III technikum ekonomicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego w Nowej Wsi w roku szkolnym 2016/2017 uczestniczyli w programie edukacji ekonomicznej Akademia Przedsiębiorczości SGGW.

Akademia Przedsiębiorczości SGGW to program edukacji ekonomicznej przeznaczony dla uczniów szkół średnich, prowadzony w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Celem Akademii jest przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, przedstawienie postaw przedsiębiorczych, wskazanie na konieczność rozwijania pomysłów innowacyjnych i aktywności edukacyjnej wśród młodych ludzi.

Czytaj więcej: Akademia Przedsiębiorczości
Agnieszka Palacz

21 kwietnia 2017 r. odbył się w naszej szkole konkurs z języka niemieckiego "Weltsprachen Abitur". Konkurs miał zasięg ogólnopolski. Uczestnicy wykazywali się umiejętnością czytania tekstów po niemiecku o tematyce ogólnej, znajomością gramatyki i słownictwa z 14 obszarów tematycznych obowiązujących na egzaminie maturalnym. Organizatorzy - Wydawnictwo Synapsa - przewidzieli trzy poziomy językowe. Uczniowie naszej szkoły pisali test na dwóch poziomach: poziomie 2 - Paulina Sekuła (klasa II TEA), Katarzyna Grabik (klasa II TEA), Grzegorz Trzaska (klasa II TO) oraz na poziomie 3 – Przemysław Dziubiński (klasa III TOA). Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 30 kwietnia.

 

Alina Majewska

W dniu 20 kwietnia 2017 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbył się Szkolny Konkurs wiedzy ekologicznej, zorganizowany przez panią Alinę Majewską. Głównym celem konkursu było podniesienie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska, pogłębienie zamiłowania oraz szacunku do przyrody, propagowanie działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska. W Konkursie uczestniczyło trzydziestu dwóch uczniów z klas drugich i trzecich, kształcących się w zawodach technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu.

Czytaj więcej: WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ
Maria Kucharczyk

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

1. Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły.

2. Konkurs składa się z dwóch części:

I część —- to prezentacja multimedialna przygotowana na ok. 15 slajdów (tematyka Unia Europejska),
II cześć —- to test pisemny składający się z 20 pytań z trzema wariantami odpowiedzi o tematyce UE.

Czytaj więcej: REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ
Maria Kocewiak

dyplomPaulinaOna wie najlepiej, jak zreformować gospodarstwo swojego ojca! Indeks dla Pauliny Kępki – uczennica Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi najlepsza w ogólnopolskim konkursie.
20 kwietnia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się finał ogólnopolskiego konkursu "Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?". W XX edycji triumfowała Paulina Kępka - uczennica III klasy Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, kształcąca się w zawodzie technik ekonomista.

Czytaj więcej: Zwycięska Paulina
Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.