Admin

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 3/2017/2018 Rady Pedagogicznej CKZiU w Nowej Wsi z dnia 13 września 2017 r. dotyczącej dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowe dni wolne to: 22.12.2017 r., 02.01.2018 r., 11.01.2018 r., 30.04.2018 r., 02.05.2018 r., 04.05.2018 r., 07.05.2018 r., 08.05.2018 r., 01.06.2018 r.

Agnieszka Palacz

Wyniki 1 edycji Ogólnopolskiego Konkursu World of Languages Expert

31 października 2017roku w naszej szkole odbyła się 1 edycja Ogólnopolskiego Konkursu z języka angielskiego World of Languages Expert. Zwyciężczynią konkursu została Weronika Zalewska z klasy III TEA uzyskując 12 punktów na 20 możliwych, co stanowi 60%. Życzymy powodzenia w dalszych edycjach. 

Marlena Chustecka

Dnia 13.12.2017 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbyły się kolejne w tym roku szkolnym warsztaty florystyczne w ramach „Koła zainteresowań florystycznych”. Tematyką spotkania tym razem były dekoracje bożonarodzeniowe. W warsztatach brali udział uczniowie klas I oraz II  Technikum architektury krajobrazu.  Młodzież  mogła wykonać własne stroiki, którymi udekorują tegoroczne stoły wigilijne w swoich domach. Uczniowie wykazali się niezwykłą kreatywnością, poszerzając tym samym swoje umiejętności w tym zakresie. W imieniu opiekunów oraz członków „Koła zainteresowań florystycznych” zachęcamy do udziału w kolejnych warsztatach, które odbędą się na święta wielkanocne. Informacje o kolejnym spotkaniu znajdziecie  na stronie CKZiU oraz na facebooku. Zapraszamy!! Zobacz zdjęcia.

Paulina Kopczyńska

Duzi czytają małym uczniowie technikum Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi czytają przedszkolakom.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, 13 grudnia 2017 r. (środa) uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi wybrali się do sąsiadującej placówki, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, by tam poczytać świąteczne bajki najmłodszym.

Czytaj więcej: Duzi czytają małym
Ewa Markiewicz

Niesamowite spotkanie uczniów CKZiU w Nowej Wsi z dr. Remigiuszem Matyjasem

W przedświątecznym nastroju 13 grudnia 2017r. uczniowie CKZiU w Nowej Wsi z klas pierwszych kształcących się w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu i technik spedytor, uczestniczyli w niezwykłym spotkaniu z regionalistą panem Remigiuszem Matyjasem. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej budynku bursy szkolnej. Podczas spotkania młodzież wysłuchała prelekcji o regionie grójeckim i patronie Szkoły – Tomaszu Nocznickim. Okazją do takiej lekcji była 73 rocznica śmierci Tomasza Nocznickiego. Pierwszoklasiści przygotowali ciekawą wystawę o Patronie.

Czytaj więcej: Spotkanie z dr. Remigiuszem Matyjasem
Admin

90 Akcja HDK w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Nowej Wsi zakończona sukcesem!

8 grudnia (piątek) 2017 roku upłynął w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi pod znakiem honorowego krwiodawstwa. Już po raz dziewięćdziesiąty w naszej placówce zorganizowano akcję zbiórki krwi. Oddać krew mogli wszyscy pełnoletni uczniowie naszej szkoły, a także absolwenci i pracownicy.
Tego dnia dopisała bardzo wysoka frekwencja osób zainteresowanych zbiórką. Z 33 chętnych do wzięcia udziału w akcji, krew ostatecznie oddało 25 osób, co daje 11,25 l. Powoli zbliżamy się już do jubileuszowego tysiąca litrów krwi, oddanych przez uczniów, absolwentów i pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi!
Dziękujemy serdecznie wszystkim Honorowym Krwiodawcom! Obejrzyj zdjęcia.

Małgorzata Bosak

W ciekawej lekcji historii uczestniczyli 6 grudnia uczniowie klas: II Technikum Ekonomicznego/Technik Spedytor i II Technikum Ogrodniczego, zwiedzając Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, które pełni nie tylko funkcję placówki muzealnej ale jest też pomnikiem i symbolem. Gmach muzeum powstał w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej Warszawy, zwanej Dzielnicą Północną. Po wejściu do budynku muzeum, ogromne wrażenie zrobił na nas ,,przerzucony'' most, który uosabia misję muzeum: budowania mostów między ludźmi, między kulturami, między przeszłością i przyszłością.

Czytaj więcej: Wycieczka do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Maria Kocewiak

Zwycięska Paulina prezentuje swój projekt na inauguracji
XXI edycji konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?”

Dnia 8 grudnia 2017 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca XXI edycję Konkursu Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?. Uroczystość rozpoczęła się od powitania uczestników przez prof. dr. hab. Kazimierza Tomalę z SGGW w Warszawie i Mateusza Lewandowskiego z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.

Czytaj więcej: Zwycięska Paulina
Agnieszka Palacz

Finał Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych w Grójcu

W dniu 8 grudnia 2017r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli razem z panią dyrektor Anną Dacką w uroczystości Dnia Języków Obcych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu, podczas którego nastąpiło wręczenie nagród laureatom Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Konkurs na etapie powiatowym polegał na rozwiązaniu testu składającego się z zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru z zakresu znajomości kultury, literatury, języka, historii i geografii krajów anglojęzycznych, w tym Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Nowej Zelandii. Arkadiusz Korbiń – uczeń klasy II TS zajął 2, Anglika Wójcik – uczennica klasy IITA – 3 miejsce. Gratulujemy tak dobrej wiedzy na temat krajów anglojęzycznych. Obejrzyj zdjęcia.

Paulina Kopczyńska

Jak co roku, imieniny Mikołaja w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi obchodzone były „na słodko”.
Uczniowie naszej szkoły zostali zaskoczeni podczas lekcji. Do każdej klasy wpadła zgrana mikołajowa ekipa w składzie: dwóch świętych Mikołajów (Kamil Jagiełło oraz Marcin Strulak z klasy IV technikum ogrodniczego) oraz trzy śnieżynki (Klaudia Bińkiewicz i Patrycja Kępka z klasy I łączonej technikum architektury krajobrazu i technikum spedycyjnego oraz Justyna Jakubczak z klasy I technikum ogrodniczego). Mikołajkowy zespół rozdawał wszystkim grzecznym uczniom (oraz nauczycielom!) słodkie upominki. Mikołaje mieli jednak ze sobą na wszelki wypadek rózgę! Uczniowie usłyszeli mikołajkowe życzenia w żartobliwiej formie i cały dzień upłynął w przyjemnej, zabawnej atmosferze.
Tegoroczne Mikołajki zostały przygotowane przez Samorząd Szkolny CKZiU w Nowej Wsi z pomocą opiekuna, pani Marii Kocewiak.

Anna Dacka

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

W dniu 1 grudnia 2017 r. w siedzibie Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w nauce najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Może je uzyskać tylko jeden uczeń z danej szkoły, który musi spełnić określone przepisami prawa wymagania, między innymi otrzymać promocję z wyróżnieniem – średnia ocen nie niższa niż 4,75. W tym roku stypendium otrzymało 67 uczniów z terenu Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Czytaj więcej: Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Moniki
Maria Kocewiak

Uczniowie CKZiU w Nowej Wsi już po raz trzeci uczestniczą w projekcie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”, który ma na celu przybliżyć tematykę ubezpieczeń społecznych uczniom szkół ponadgimnazjalnych.
Zwieńczeniem projektu jest Ogólnopolska Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych, realizowana pod hasłem "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". W etapie szkolnym, który odbył się 27 listopada 2017, uczniowie musieli udzielić odpowiedzi na 20 pytań jednokrotnego wyboru. Najwyższy wynik uzyskali:

Czytaj więcej: Lekcje z ZUS
Maria Kocewiak

Uczniowie Centrum Ksztłcenia Zawodowego i Ustawicznego uczestniczą w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa” dla szkół ponadgimnazjalnych, organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Celem programu jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, a także podniesienie poziomu wiedzy wśród młodzieży szkolnej i akademickiej z zakresu prawnej ochrony pracy i bezpieczeństwa pracy.

Czytaj więcej: Kultura bezpieczeństwa
Copyright © 2019 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.