Ewa Malowaniec

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi pojadą do Hiszpanii i Irlandii.

Priorytetem działań edukacyjnych i wychowawczych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi jest wszechstronne kształtowanie kompetencji i umiejętności naszych uczniów, w szczególności w zakresie ich przydatności dla rynku pracy. Osiągamy to dzięki zwiększeniu możliwości edukacyjnych oraz zacieśnieniu współpracy między środowiskiem kształcenia a środowiskiem pracy.

Czytaj więcej: Uczniowie CKZiU w Nowej Wsi pojadą do Hiszpanii i Irlandii.
Ewa Malowaniec

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi szlifują formę zawodową we Włoszech i w Irlandii!

Uczniowie Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi systematycznie doskonalą swoje umiejętności, by w niedalekiej przyszłości sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy. Okazją do zdobycia nowych doświadczeń są zagraniczne praktyki zawodowe w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
W minionym roku szkolnym z możliwości nowoczesnego rozwijania swoich kompetencji skorzystali uczniowie klas drugich i trzecich, kształcący się w zawodach technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista i technik spedytor. Od 21 kwietnia do 20 maja odbywali praktyki zawodowe we Włoszech i Irlandii.

Czytaj więcej: Uczniowie CKZiU w Nowej Wsi szlifują formę zawodową we Włoszech i w Irlandii!
Admin

UWAGA - uczniowie klas I i II TO, zakwalifikowani na staże w ramach projektu "Inwestycja w przyszłość":

Informujemy, że staże nie mogą być realizowane w gospodarstwach sadowniczych! Prosimy wszystkie osoby, które jako miejsce odbycia stażu podały gospodarstwo sadownicze o zmianę miejsca odbycia stażu. Więcej szczegółów u p. Anny Zabieglińskiej-Szwedo.

Uwaga! Informacja o projekcie "Inwestycja w przyszłość"!

Informujemy, że planowane kursy: fotograficzny oraz obsługi kas fiskalnych, zostały przesunięte przez koordynatora (firmę SYNTEA) na przyszły rok szkolny 2018/2019.

Aleksandra Krzyżanowska, Małgorzata Bosak

Wycieczka do Brukseli – nagrodą dla laureatki konkursu – uczennicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi!

Uczniowie Technikum im. T. Nocznickiego w CKZiU w Nowej Wsi, odnosząc sukcesy w olimpiadach i konkursach, zdobywają indeksy na renomowane wyższe uczelnie, uczestniczą w sympozjach naukowych, a także wyjeżdżają na wycieczki zagraniczne. Na zaproszenie europosła Zbigniewa Kuźmiuka, laureatka VI edycji konkursu "Żołnierze Wyklęci. Walka o Pamięć i Cześć" Aleksandra Krzyżanowska z klasy drugiej w zawodzie technik ekonomista, w nagrodę wzięła udział w 5-dniowej wycieczce do Brukseli w dniach 1- 5 czerwca. Uczestnikami wycieczki byli także laureaci konkursu „Wiedzy o Unii Europejskiej”.

Czytaj więcej: Wycieczka do Brukseli
Agnieszka Palacz

15 maja 2018 zostały ogłoszone wyniki wiosennej edycji Ogólnopolskiego Konkursu World of Languages Expert. Pierwsze miejsce zajął w naszej szkole Damian Dybcio z klasy II TES, na drugim uplasował się uczeń klasy II TES – Bartłomiej Przychodzień. Trzecie miejsce należało do Angeliki Wójcik z klasy II TES. Gratulujemy uzyskanych wyników.

Elżbieta Kapusta

Kolejny laureat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi!

przemek1W dniach 7-8 czerwca 2018 r. na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbywały się eliminacje centralne 42. edycji prestiżowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, której organizatorem jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, działający w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej: Kolejny laureat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Ewa Malowaniec

Po raz kolejny Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi gościło lokalną społeczność na Dniu Otwartym, 27 maja 2018 roku. Bogaty program przyciągnął uwagę wielu mieszkańców okolicznych miejscowości.

Priorytetem CKZiU w Nowej Wsi jest kształcenie wykwalifikowanych fachowców w różnych zawodach. Stąd ważnym elementem niedzielnego Dnia Otwartego była prezentacja kierunków kształcenia w szkołach dla młodzieży i w szkołach dla dorosłych, wchodzących w skład CKZiU.
Na starannie przygotowanych stoiskach promocyjnych można było poznać ofertę kierunków kształcenia, jakie mogą wybrać gimnazjaliści, a mianowicie: ogrodnik, technik ogrodnik o profilu logistyka produktów ogrodniczych, technik architektury krajobrazu z elementami florystyki, technik geodeta o profilu geoinformatyka, technik ekonomista o profilu menedżersko - prawnym, technik obsługi turystycznej o profilu stewardessa i pilot wycieczek, technik usług fryzjerskich z elementami wizażu i technik spedytor o profilu spedycja międzynarodowa. Każdy z tych kierunków gwarantuje możliwość zdobycia ciekawej pracy w przyszłości.

Czytaj więcej: Dzień Otwarty w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi pełen atrakcji.
Maria Kocewiak, Ewa Malowaniec

Aleksandra Krzyżanowska, uczennica klasy drugiej Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, kształcąca się w zawodzie technik ekonomista, została laureatką programu edukacji ekonomicznej - “Akademia Przedsiębiorczości” i zdobyła indeks Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie .
Akademia Przedsiębiorczości SGGW to program przeznaczony dla uczniów szkół średnich, prowadzony w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Celem Akademii jest przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, przedstawienie postaw przedsiębiorczych, wskazanie na konieczność rozwijania pomysłów innowacyjnych i aktywności edukacyjnej wśród młodych ludzi.

Czytaj więcej: Kolejna uczennica Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi zdobyła indeks wyższej...
Elżbieta Wojtera

Nowy sad w CKZiU w Nowej Wsi – ćwiczenia praktyczne uczniów technikum ogrodniczego w ramach Projektu ,,Inwestycja w przyszłość”
 W ramach Projektu ,,Inwestycja w przyszłość” realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbywa się szereg ciekawych kursów, szkoleń dla uczniów kształcących się w różnych zawodach.

Czytaj więcej: Nowy sad w CKZiU w Nowej Wsi
Admin

Drużyna z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi na Mazowieckim Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym

W dniach 12 – 13 maja 2018 r. drużyna z Technikum im. T. Nocznickiego w Nowej Wsi w składzie: Julia Siedlecka, Klaudia Bińkiewicz i Kacper Neska z klasy pierwszej w zawodach technik architektury krajobrazu i technik spedytor pod opieką Anny Dacki, wzięła udział w Mazowieckim Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym, który odbył się na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i CKZiU w Nowej Wsi. Uczniowie musieli zmierzyć się z kilkoma konkurencjami – zarówno sprawnościowymi jak i teoretycznymi.

Czytaj więcej: Drużyna z CKZiU w Nowej Wsi na Mazowieckim Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym
Ewa Malowaniec

Pożegnanie absolwentów Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

27 kwietnia 2018 roku był dla uczniów klas czwartych Technikum, kształcących się w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista i technik obsługi turystycznej, ostatnim dniem nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły rozpoczęło się o godz.10.30.

Czytaj więcej: Pożegnanie absolwentów Technikum w CKZiU w Nowej Wsi.
Ewa Malowaniec

Kolejny sukces Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

W dniu 20 kwietnia 2018 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się eliminacje okręgowe XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Przemysław Dziubiński - uczeń IV klasy Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, kształcący się w zawodzie technik ogrodnik, wykazał się ogromną wiedzą, o czym świadczy uzyskana przez niego punktacja. Przemek uzyskał 94 punkty i zajął pierwsze miejsce w tegorocznych eliminacjach okręgowych Olimpiady w bloku ogrodnictwo. Zdobył cenne nagrody rzeczowe i zakwalifikował się do Eliminacji Centralnych XLII OWiUR. W dniach 7 - 8 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Przemek będzie walczył o kolejne zaszczytne tytuły i nagrodę finansową.
Serdecznie gratulujemy Przemkowi i życzymy mu dalszych sukcesów. Obejrzyj zdjęcia z Olimpiady na agropolska.pl

Czytaj więcej: Zwycięski Przemek
Ireneusz Makulski

W dniu 20 kwietnia 2018 r. odbyły się spotkania przedstawicieli firm Promodis i Agrobard z uczniami technikum ogrodniczego oraz słuchaczami kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodzie ogrodnik. Ciekawe pokazy w zakresie nowych narzędzi do cięcia sadów firmy Campaniola poprowadził p. Piotr Głogowski z firmy Agrobard. Prezentowane były podczas pracy sekatory pneumatyczne, dwuręczne oraz elektryczne.

Czytaj więcej: Ciekawe pokazy dla uczniów i słuchaczy w CKZiU
Copyright © 2019 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.